Noutăți

Eficienţa muncii în echipă începe şi se încheie cu comunicare

   La 16.07.2021, în incinta Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei Ștefan Vodă, s-a desfășurat ședință de lucru cu angajații SIC a SSP al Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă și membrii Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Ștefan Vodă.
Astfel s-au pus în discuție problemele întâmpinate pe perioada de activitate care au fost axate pe câteva subiecte care predomină pe teritoriul deservit de IP Ștefan Vodă și anume:
– măsurile de protecție specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
– măsurile de siguranță a copiilor în perioada sezonului estival;
– neglijarea părinților față de copii.

   Totodată în cadrul şedinţei au fost abordate familiile social-vulnerabile din teritoriul deservit care urmează a fi vizitate la domiciliu în comun cu DGASPF Ștefan Vodă.
Scopul ședinței este de a planifica și desfășura activități comune care ar duce la prevenirea cazurilor de victimizare în rîndurile minorilor.

        OS a SIC al SSP a IP Ștefan Vodă
Inspector superior Olga COLIBAN