Noutăți

Educația mediatică pentru bibliotecari și întreaga comunitate

O echipă formată din 20 bibliotecari din bibliotecile școlare și cele publice, săptămâna aceasta timp de 2 zile (14-15 august) au fost invitați pentru a participa la un eveniment inedit. Sub auspiciile Direcției Generale Educație Ștefan Vodă și a Bibliotecii Publice Orășenești a fost lansat Proiectul „Educația mediatică dezvoltă democrația în comunitate” și s-a dat startul instruirilor media pentru bibliotecari. Au participat toți partenerii, care au fost implicați în planificare și vor contribui în continuare la desfășurarea tuturor activităților de proiect: primăria orașului Ștefan Vodă, Direcția cultură, tineret, sport, și turism, Direcția Regională Est a Poliției de Frontieră.

A fost inițiată studierea tematicii media gradual, pornind de la ABC-ul mass-media, cunoașterea mijloacelor de comunicare în masă și funcțiile cele mai relevante ale acestora. De asemenea, bibliotecarii au abordat subiectele „Știrea și caracteristicile unei știri de calitate”, „Noile media și neticheta” și „Fenomenul dezinformării”. S-a lucrat în grup și practic-interactiv pentru facilitarea însușirii conținuturilor și realizarea obiectivelor de formare a gândirii  critice și analitice.

În prima zi, au fost prezenți la instruirile bibliotecarilor dna Daniela Galai, coordonator de programe IREX Europe și dl Gheorghe Anghel, primarul orașului Ștefan Vodă.

„Implicarea bibliotecarilor în diverse activități sub genericul „Educație pentru și prin media la bibliotecă” este o provocare dar și o oportunitate de promovare a imaginii bibliotecii ca centrul informațional. Competențele mediatice vor permite bibliotecarilor să transmită cunoștințele media utile pentru viață și membrilor comunității”, a specificat dna Galai în mesajul său.

Dl Anghel a menționat: „Salut inițiativa bibliotecii de a desfășura acțiuni cu caracter mediatic. Sunt de acord că educația media este necesară fiecărui cetățean, oferă posibilități de comunicare și dezvoltare a utilizatorilor”.

Alexandru Corceac, elevul cl. XI al IPLT „Ștefan Vodă”), a avut posibilitate să disemineze cunoștințele sale mediatice și experiența sa de formator. A reușit să mențină atenția și interesul publicului pe tot parcursul activității.

Spre finalul instruirilor, rezultatele evaluării și a chestionarului de feedback ne-au convins de utilitatea cursului, ce ne motivează și încurajează să continuăm.

Zinaida PÎNZARI, specialist DGE Ștefan Vodă