Noutăți

Educația începe în familie

Expresia „cei 7 ani de acasă” este bine cunoscută fiecăruia, însă, odată cu dezvoltarea serviciilor de educație timpurie, mulți părinți lasă în seama grădiniței funcțiile sale parentale, uitând că, de fapt, acasă se pune baza unei bune educații. Necesitatea de a reîntoarce familiei rolul firesc de prim-educator al copilului său a condus spre idea că și părinții au nevoie de un sprijin în exercitarea atribuțiilor sale. În acest context, în luna septembrie 2018 a început pilotarea Proiectului „Modelarea Programelor de Educație Parentală”, susținut de MECC al Republicii Moldova, UNICEF și Centrul Național pentru Educație Timpurie și Informare a Familiei (CNETIF) în 5 raioane ale țării, printre care și raionul Ștefan Vodă. La prima etapă a pilotării au fost formate echipele de educatori parentali (EEP), în componența cărora intră cadre didactice și manageriale, asistenți medicali din 14 localități ale raionului. La rândul lor EEP organizează un șir de ședințe cu părinții, buneii, tutorii și alte persoane în grija cărora sunt lăsați copii de vârstă timpurie, la care sunt abordate subiecte actuale, necesare părinților pentru a-i ajuta să devină mai buni pentru propriii copii. Pe parcursul întregii perioade de pilotare, până în luna ianuarie 2019, alături de educatorii parentali sunt mentorii naționali: Șargarovschi Svetlana, Nataluha Oxana și autorul acestot rânduri, pentru a susține, a îndruma și a inspira echipele în nobila sa activitate.

Alina PORUBIN, specialist SAP