Educație

Ecouri interdisciplinare

La 26 ianuarie 2016, în incinta direcţiei educație Ştefan-Vodă, s-a desfăşurat seminarul instructiv-educativ cu profesorii de limbă şi literatură romană din instituţiile şcolare ale raionului.

Tematica seminarului – „Educaţia „altfel”- metode aplicative de abordare interdisciplinară în cadrul orelor de limbă şi literatură romană”. Această activitate a fost organizată în raionul Ştefan-Vodă ca ecou al seminarului republican desfăşurat în localitatea Bran, Romania.

Delegatul la acest laborator de instruire continuă, dna Natalia Daniliuc, director gimnaziului Viişoara, profesoară de limbă şi literatură romană, a prezentat colegilor, în PowerPoint, un valoros material didactic. Ulterior, interacţionând în echipe, perechi, individual, profesorii au utilizat o gamă întreagă de metode și procedee ce au favorizat explorarea subiectului reuniunii la maximum. Pedagogii au reuşit să sporească altarul experienţei lor cu competenţe demne de ştiut.

Lucia BEVZIUC,

specialist coordonator al direcției generale educație