Noutăți

Ecoul catastrofei nucleare resimțit peste 33 de ani

Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl din raionul Ștefan Vodă s-au întrunit, la 23 aprilie curent, în ajunul datei tragice din istoria omenirii, într-o ședință tradițională pentru a mai comunica, aducându-se aminte de primăvara anului 1986, a se întâlni cu conducerea raionului, de a scoate în vileag problemele cu care se confruntă zi  cu zi.

Dl Alexandru Bădulescu, președintele asociației, a menționat că din 32 de lichidatori ai avariei 10 deja au plecat în lumea celor drepți. Cel mai tânăr lichidator a decedat la vârsta de 29 ani, în floarea vieții, cel mai vârstnic a trăit 64 de ani. La propunerea dlui Bădulescu, s-a ținut în minut de reculegere în memoria celor care au salvat omenirea de consecințele catastrofei nucleare: Leonid Ceban și Grigorii Nimirschii din Ștefan Vodă, Andrei Creciun și Nicolae Donos din Talmaza, Serghei Culin din Căplani, Vasile Cușcenco din Răscăieți, Gheorghe Donos din Cioburciu, Anatolie Curujiu din Olănești, Valerii Probeigolova din Tudora și Leonid Talmazan din Ermoclia. Președintele asociației a prezentat un raport succint despre activitatea sa pe parcursul anului 2018.

Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, întâi de toate a mulțumit, din numele președintelui raionului, dlui Moiseev și din numele propriu, foștilor „cernobâliști” pentru participarea la lichidarea avariei tehnogene și jertfirea propriei sănătăți. Astfel, la moment 5 foști lichidatori au dizabilitate severă, 25 – accentuată și doi – medie. Dl Gherman a adus cifre și date concrete demonstrând că în ultima perioadă statul acordă lichidatorilor o susținere mai simțitoare. Spre exemplu, de la 1 ianuarie 2019 s-a majorat pensia cu 400, 300 și 200 de lei în dependență de gradul de dizabilitate. Anual se acordă un ajutor material egal cu două salarii medii pe țară care în anul 2019 constituie 12892 lei. Văduvele primesc un ajutor echivalent cu 15 salarii medii pe țară. În anul 2018 bilete sanatoriale au primit 26 de membri ai asociației, pentru anul 2019, la fel, sunt preconizate 26 de bilete. Dl Gherman a îndemnat „cernobâliștii” să întremeze sănătatea prin tratament sanatorial și cel spitalicesc acordat de stat gratis.

Dl Gherman a informat despre susținerea organizației obștești din partea Consiliului raional. În primul rând, e vorba de acordarea creditelor preferențiale. Pentru comparație: dacă în anii 2010-2011 au primit credite 3 persoane, atunci în anul 2017 – 5 persoane, în anul 2018 – 4 persoane. În total, 13 lichidatori au avut parte de credite preferențiale în sumă de 707 mii lei. În fiecare an Consiliul raional alocă surse financiare pentru deplasarea membrilor asociației „Cernobâl” la Chișinău pentru participare la marșul de doliu. În aprilie 2019 Consiliul raional a alocat 10500 lei, inclusiv pentru organizarea mesei de pomenire.

Problemele abordate de către foștii lichidatori țin de sănătate. Spre exemplu, este necesar de a interveni, la cel mai înalt nivel, în organizarea corectă a internării „cernobâliștilor” în instituția medico-sanitară publică „Spitalul Cancelariei de Stat”, substația medicală de urgență Olănești necesită să fie completată cu încă o brigadă de personal medical. Dl Gherman a promis că se va implica personal în soluționarea problemelor sus numite.

De o surpriză plăcută a avut parte dna Parascovia Boian, șefa secției consultative a spitalului raional: foștii lichidatori au mulțumit-o pentru ajutorul acordat, pentru calitățile omenești și profesionale de excepție. Anume așa atitudine de la toți medici își doresc acești oameni cu sănătatea ruinată.

Evenimentul a continuat cu o masă de pomenire.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”