Noutăți

E în puterea ta să oprești epidemia HIV!

În republică, la 1 decembrie 2020 va fi marcată Ziua Mondială  de combatere SIDA cu sloganul „E în puterea ta să oprești epidemia HIV!”, în cadrul campaniei sociale „Nedetectabil = Netransmisibil”, cu desfășurarea activităților de informare a populației despre problema HIV/SIDA, promovarea testării în scopul cunoașterii statutului HIV, toleranței față de persoanele HIV-pozitive, mobilizarea și implicarea comunităților în răspunsul la infecția cu HIV.

Conform datelor UNAIDS, în 2019 trăiau cu HIV 38 de milioane  de persoane, inclusiv 36,2 milioane adulți și 1,8 milioane copii. Cazurile noi de infecție cu HIV s-au redus de la 2,7 milioane în 2000 la 1,7 milioane în 2019, iar decesele determinate de SIDA de la  1,4 milioane la 690 mii, respectiv. Au accesat tratamentul antiretroviral 25,3 milioane de persoane care trăiau cu HIV comparativ cu 7,7 milioane în 2010.

În Republica Moldova infecția cu HIV este sub supraveghere și monitorizare permanentă și se menține la nivelul epidemiei concentrate în rândul populațiilor cheie – persoane utilizatoare de droguri injectabile, lucrători ai sexului și bărbați care fac sex cu bărbați.  La 01.01.2020 au fost înregistrate 13706 cazuri de infecție cu HIV, din 14589 estimate.  Incidenta infecției cu HIV la 100 mii populație în a. 2019 а constituit 22,99 cazuri (a. 2018 – 22,51), inclusiv în teritoriile din dreapta Nistrului 19,79 cazuri (a.2018-19,16) și în teritoriile de Est – 47,32 cazuri (a. 2018 – 47,81). Conform datelor de laborator, în perioada 1 ianuarie –  31 octombrie 2020 au fost  confirmate 568 cazuri noi de infecție cu HIV, inclusiv 120 în teritoriile de Est.

În raionul Ștefan Vodă  pe parcursul anului 2019 s-a înregistrat 13 cazuri de infecție cu HIV și 1 caz de SIDA. În 9 luni ale anului 2020 sau înregistrat 8 cazuri HIV și 3 cazuri SIDA.

Majoritatea persoanelor cu infecţia HIV sunt tinere, de vârstă reproductivă, sexual active. Predomină calea de transmitere heterosexuală.

Republica Moldova a aderat la agenda ONU și s-a angajat de a pune capăt epidemiei de SIDA până în 2030 în cadrul  Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și face parte din Declarația de la Dublin și Strategia Globală a OMS pentru sectorul sănătății.

Răspunsul Guvernului în controlul acestei infecții este asumat prin realizarea  Programului Naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1164 din 22.10.2016, având ca scop: minimizarea consecințelor epidemiei HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală prin reducerea transmiterii, în special în populaţiile cheie, precum şi a mortalităţii asociate cu SIDA. Cu efortul comun al partenerilor din sectorul guvernamental, societății civile și agențiilor internaționale a fost elaborat  proiectul  Programului Naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS pentru anii 2021-2025.

În republică se realizează supravegherea epidemiologică operativă şi de santinelă a infecţiei cu HIV. Se implementează servicii inovative – testarea rapidă pe bază de sânge capilar, inclusiv în sectorul non-guvernamental, servicii de prevenire HIV prin intermediul farmaciilor comerciale și clinicilor mobile, se realizează managementul supradozării în rândul UDI.  Tratamentul antiretroviral, tratamentul infecțiilor oportuniste și co-infecțiilor, îngrijirea şi suportul persoanelor care trăiesc cu HIV, prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt,  profilaxia pre-expunere și post-expunere sunt disponibile și se acordă conform protocoalelor naționale, elaborate în baza ultimilor recomandări ale OMS și UNAIDS.

În scopul prevenirii transmiterii infecției cu HIV în populațiile cheie se implementează un șir de activități, care geografic acoperă întreg teritoriu al Republicii Moldova. Grație resurselor considerabile oferite de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei beneficiază de servicii de prevenire peste 25 mii de persoane din grupurile cu risc sporit de infecție.

Pe parcursul ultimilor 2 ani, în conformitate cu angajamentele țării de preluare treptată a finanțării de la donatorii externi la finanțarea din sursele bugetului de stat, au fost finanțate 4 proiecte de reducere a riscurilor în rândul populației cheie, din fondul de profilaxie a Companiei Naționale de Asigurări Medicale în suma totală de cca. 3,5 milioane lei. Finanțarea acestor activități sunt reglementate de standarde și ghiduri aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Serviciile de prevenire HIV în populațiile cu risc sporit de infectare sunt implementate de către organizații non-guvernamentale active în domeniu.

Cu sloganul „E în puterea ta!”, în cadrul campaniei sociale „E în puterea ta să oprești epidemia HIV!” va fi marcată la 1 decembrie 2020 Ziua Mondială de Combatere a SIDA, care oferă o oportunitate pentru sporirea nivelului de informare a populației, mobilizarea eforturilor tuturor părților responsabile și interesate de la nivel național și local în vederea implementării măsurilor de răspuns în combaterea epidemiei HIV în Republica Moldova.

Valeriu BOIAN, coordonator SSSSP Ștefan Vodă