Noutăți

Drepturile sociale ale lucrătorilor migranţi

Întru asigurarea protecţiei sociale a cetăţenilor care domiciliază şi lucrează sau au lucrat legal pe teritoriu unui stat european Republica Moldova a negociat şi a semnat 12 acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania şi Germania. Acordurile sunt bazate pe principiu proporţionalităţii, potrivit căruia fiecare stat contractant la acord va achita partea de pensie calculată pentru stagiu în sistemul public de asigurări sociale realizat pe teritoriu propriu şi va efectua exportul de prestaţii pe teritoriul statutului de domiciliu a pensionarului.

   Pachetul standard de prestaţii sociale prevăzute de toate acordurile menţionate include: pensiile pentru limita de vârstă, pentru dizabilitate cauzată de afecţiuni generale şi de urmaş, pensiile şi indemnizaţiile de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale, care se achită beneficiarului la locul de domiciliu, în valuta statului respectiv. Prin urmare fiecare stat îşi asumă responsabilitate în sensul stabilirii şi achitării  pensiei pentru stagiul de cotizare realizat în conformitate cu legislaţia propriului stat.

Procedura de totalizare a perioadelor de asigurare reglementată prin acordurile internaţionale, permite cetăţenilor Republicii Moldova, care au lucrat legal în alte state, însă nu dispun de stagiul minim de cotizare de 15 ani  realizaţi în statul nostru, să obţină dreptul la pensie, calculată proporţional perioadelor de contribuţie în Moldova dar nu dreptul la alocaţie socială.

Numărul pensionarilor care domiciliază peste hotare şi primesc pensia din Republica Moldova, stabilită de către CNAS, pe parcursul ultimilor 5 ani a crescut de 10 ori, acest fapt datorându-se atât creşterii numărului statelor cu care Republica Moldova încheie acorduri în domeniul securităţii sociale precum şi intensificării proceselor migratorii la nivel european. La sfârşitul anului 2014, când au fost în vigoare doar 9 acorduri de securitate socială, numărul persoanelor cărora li s-au stabilit pensiile în baza acestora a constituit 62, iar în luna octombrie 2019, numărul acestora a atins cifra de 650 persoane, dintre care: 260 de beneficiari, pensia cărora este transferată în România, 135- în Bulgaria, 71- în Cehia ş.a. state. Doar din luna martie a anului curent au fost stabilite 70 pensii persoanelor care, la moment, în mod permanent locuiesc în Germania.

Pe parcursul ultimilor 2 ani, Direcţia relaţii internaţionale a CNAS a confirmat stagiul de cotizare realizat în Republica Moldova pentru un număr de peste 2000 de persoane asigurate, plecate în alte state contractante, precum şi peste 60 de certificate privind legislaţia aplicabilă au fost eliberate persoanelor asigurate, care au fost detaşate la lucru legal pe teritoriul altui stat.

Actualmente 803 persoane care au lucrat legal pe teritoriul altor state parte la acorduri şi acum domiciliază în Moldova primesc pensii de la instituţiile competente ale acestor state: 311 persoane beneficiază de pensii stabilite şi transferate de instituţia competentă din România, 213 din Cehia, 81 din Bulgaria, 87 din Austria, 67 din Portugalia, 27 din Polonia şi din alte state. Aceste persoane dispun concomitent şi de dreptul la  pensie, stabilită pentru stagiul realizat în Republica Moldova.

Recent a fost semnat şi urmează să intre în vigoare după îndeplinirea procedurilor interne de ratificare acordul cu Republica Turcia, care prevăd aceleaşi garanţii pentru lucrătorii şi pensionarii migranţi. La etapa de negociere sunt acorduri internaţionale în domeniul securităţii sociale cu Republica Letonia, Statul Israel.

În afară de ţările UE, menţionate mai sus, au fost încheiate 5 Acorduri privind garanţiile drepturilor cetăţenilor în domeniul securităţii sociale cu următoarele ţările CSI: Rusia, Ucraina, Belarus, Azeirbadjan, Uzbechistan, care sunt bazate pe principiul teritorialităţii. Conform acordurilor după strămutare, persoana va beneficia de prestaţii sociale în statul de domiciliu permanent şi conform legislaţiei acestuia, indiferent dacă stagiul de cotizare a fost realizat pe teritoriul celuilalt stat.  La constatarea drepturilor la pensie se ia în considerare vechimea în muncă, obţinută conform legislaţiei ambelor state, inclusiv în perioada de până la intrarea în vigoare a acordurilor, precum şi pe teritoriul statelor, care până la 31.12.1991 întrau în componenţa U.R.S.S.

Pe data de 23 octombrie organele competente a Republicii Moldova şi a Republicii Belarus, au semnat Acordul în domeniul securităţii sociale, care este bazat pe principii europene. Acordul prevede că atât Republica Moldova, cât şi Republica Belarus vor achita pensia calculată proporţional perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul propriu, iar pensia va fi transferată persoanei pe teritoriul statului unde  aceasta domiciliază. Acordul va intra în vigoare după îndeplinirea procedurilor interne privind ratificarea tratatului.

Actualmente CNAS aplică acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind garanţiile drepturilor cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii, semnat la 12.09.1995 şi bazat pe principiul teritorialităţii.

Totodată, vă informăm, că oferirea suportului informaţional şi asistenţei gratuite cetăţenilor moldoveni, care au lucrat legal în Republica Italiană şi sau reîntors la baştină, asupra dreptului lor la pensie din partea acestui stat şi asupra modalităţii obţinerii acesteia,  este disponibil în cadrul a două ghişee informative din m. Chişinău, care se află în cadrul CTAS Buiucani, str. G. Enescu, 21, 1-a şi a 3-a zi de joi a fiecărei luni, ora 09.00 – 12.00 şi în cadrul CTAS Ciocana, str. M. Manole, 124, a 2-a  şi a 4-a zi de joi a fiecărei luni, ora 9.00-12.00, sau în sediul asociaţiei obşteşti MCL-SIAS Moldova, m. Chişinău, str. Ismail, 98, of.2, tel. 022923180 sau 079211233. Sau prin intermediul Patronatelor ACLI, care efectuează audienţa persoanelor în 1-a şi a 3-a zi de miercuri a fiecărei luni în sediul CTAS Botanica, str. Burebista, 108, ora 9.00 – 12.00, tel. 022238363.

Concomitent, informăm că Casele Teritoriale de Asigurări Sociale nu eliberează acte confirmative pentru stabilirea pensiei în statele cu care Republica Moldova nu are încheiat acord în domeniul securităţii sociale.

Şef CTAS Ştefan-Vodă Viorica GODIAC