Noutăți

Drapelul de Stat, onorat în raionul Ștefan Vodă

 

Astăzi, 27 aprilie, întreaga țară a sărbătorit Ziua Drapelului de Stat – simbolul oficial major al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova. Sărbătoarea a fost instituită de Parlament la data de 23 aprilie 2010.

În raionul Ștefan Vodă în toate localitățile a fost arborat Tricolorul, în muzee, bibliotecile publice și școlare, instituțiile de învățământ au fost organizate și desfășurate diferite acțiuni cultural-educative dedicate Zilei Drapelului. Spre exemplu, în gimnaziul „Ștefan Culea” s. Tudora s-au desfășurat următoarele activități: orele de dirigenție despre semnificaţia Zilei Drapelului de Stat al Republicii Moldova și a simbolurilor naționale – Imn, Stemă; concursul de desene „Știu istorie”; vizite la muzeul satului „La bunici”, vizionarea filmului istoric „Mihai Viteazul”; desfășurarea activității extrașcolare cu participarea teatrului poetic; desfășurarea careului solemn dedicat Zilei Drapelului de Stat.

 La Ermoclia la careul solemn s-a onorat Imnul și Tricolorul, elevii au prezentat discursuri. Lucrările elevilor care au participat la concursul de postere, poezii și eseuri cu tema Drapelului de Stat au fost expuse în văzul tuturora. În biblioteca gimnaziului s-a pregătit vitrina de cărți, studii, lucrări, ziare, reviste care abordează tema simbolicii de stat.

În liceul teoretic „Ștefan Vodă” lecția întâi a demarat cu onorarea imnului și a drapelului Republicii Moldova. Apoi, grupul de inițiativă, elevi din clasa a X-a B, sub egida dnei Ștefan Natalia, au mers din clasă în clasă și au relatat semenilor despre semnificația celor trei culori ale drapelului. Elevii au menționat că această zi trebuie sărbătorită, deoarece dezvoltă valori morale ca patriotismul, civismul.

De Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova elevii din gimnaziul „Vasile Moga” s. Feștelița au onorat Drapelul de Stat – Tricolorul, simbolul libertăţii şi al renaşterii naționale. Cu această ocazie elevii au întreprins un marș pe străzile comunităţii vizitând instituţiile publice. Au fost intonate cântece şi recitate versuri despre libertate, tară, neam.

Activități similare s-au desfășurat în toate gimnaziile și liceele din raion.

În centrul raional direcția cultură, tineret, sport și turism în conlucrare cu casa de cultură din Ștefan Vodă au organizat un flașmob în fața casei de cultură. Au fost prezenți la acțiune polițiștii de frontieră, funcționarii publici, locuitorii urbei. Tricolorul de dimensiuni mari a fost dus și pe străzile orașului de copii și maturi îmbrăcați în costume naționale. Președintele raionului, dl Nicolae Molozea, a felicitat prezența cu Sărbătoarea Națională a Drapelului de Stat, subliniind că Drapelul de Stat simbolizează trecutul, prezentul și viitorul statului moldovenesc, reflectă principiile lui democratice, tradiția istorică a poporului, egalitatea în drepturi, prietenia și solidaritatea tuturor cetățenilor republicii. Tricolorul este arborat pe edificiile instituțiilor oficiale ale statului, la ceremonii și solemnități la nivel republican și raional, și însumează toate aspirațiile spre libertate și democrație ale cetățenilor noștri, de afirmare plenară și consolidare a statalității Republicii Moldova.