Noutăți

Doza crescândă de încredere în viitorul țării

Nicolae MOLOZEA,

preşedintele raionului

 

Sunt convins că avem cu toţii motivele necesare pentru a fi mândri să marcăm cea de-a 25 aniversare a proclamării independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova. Pentru că este, indiscutabil, cel mai important eveniment din ultimul sfert de veac din viaţa poporului moldovenesc. S-a întâmplat aşa că mie mi-a revenit enorma onoare de a fi preşedinte de raion anume acum, când se sărbătoreşte acest eveniment cu însemne de jubileu. Este o mare onoare pentru mine, dar şi o mare responsabilitate. Pentru că un eveniment de aşa calibru solicită anumite analize, meditaţii, pe cât se poate de realiste privind calea parcursă în aceşti 25 de ani, deşi aş putea să mă limitez la perioada de un an şi ceva de când sunt preşedinte de raion. Nu accept însă o astfel de abordare pentru că am fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, am fost consilier raional şi am făcut parte din echipa de guvernare a raionului din legislatura precedentă. Şi plus la toate sunt membru al Partidului Democrat din Moldova care acum şi-a asumat responsabilitatea pentru guvernarea ţării noastre.

Sunt absolut sigur că existenţa statului Republica Moldova timp de 25 de ani este deja o mare realizare. Trebuie să fim conştienţi de faptul că un sfert de secol pentru un stat este un termen foarte mic, dacă ţinem cont de faptul că în aceeaşi Europă noi convieţuim alături de state cu o istorie incomparabil mai bogată, mai veche. De aceea este şi firesc că mecanismele statale în aceste ţări funcţionează mult mai eficient.

Şi totuşi 25 de ani nu au trecut degeaba. După 1991 încoace s-au pus bazele statului moldovenesc, s-au format organele puterii, a fost ales de câteva ori Parlamentul şi Preşedintele ţării. Am fost recunoscuţi la nivel de Organizaţie a Naţiunilor Unite, avem stabilite relaţii diplomatice cu majoritatea ţărilor lumii. Şi una din cele mai mari realizări ale ţării noastre este semnarea acum circa trei ani în urmă a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova, care va avea urmări enorm de importante pentru ţara noastră în plan economic, social şi politic. În anumite aspecte cetăţenii noştri deja se bucură de unele drepturi pe care le au ţările ce au format decenii în urmă Uniunea Europeană.

Ar mai fi şi alte multe realizări pe calea construcţiei statalităţii noastre care s-ar merita să fie menţionate. Dar noi trebuie să fim conştienţi şi de faptul că oamenii ţării noastre judecă despre realizările obţinute nu atât după numărul de hotărâri adoptate de Parlament şi Guvern, de complexitatea de măsuri luate pentru perfecţionarea funcţionării mecanismului statal, pe care le pot sesiza doar specialiştii, cât pornind de la lucruri simple de tot – de nivelul lor de viaţă, de salariul său, de mărimea pensiei, de asigurarea cu locuri de muncă, de încrederea într-un viitor cât de cât asigurat. Şi aici nu trebuie să ne ascundem după deget, ci să recunoaştem cinstit că la acest capitol mai avem multe de făcut. Şi ar trebui tot atât de sincer s-o spunem că am pierdut o parte din cei 25 de ani pentru că nu a fost constanţă politică, am experimentat diferite modele de guvernare, uneori contrapuse una alteia. Nu totdeauna chiar noi, ca cetăţeni, am făcut alegerea corectă. Adică trebuie să ne ajungă bărbăţie pentru a recunoaşte că există şi o parte de vină a noastră a tuturor, o vină colectivă.

Starea de lucruri din statul nostru nu trebuie privită nici pesimist, nici prea optimist. Ele trebuie văzute la modul real. Şi anume prin această prismă a realităţii eu întrevăd semnale bune în viitorul apropiat al ţării noastre. Orice am spune, dar de la finele anului trecut, după formarea noii majorităţi parlamentare, sunt vizibile elemente clare ale stabilităţii. Nu ne mai aruncăm dintr-o extremă în alta. Parlamentul adoptă legile prioritare. Guvernul îşi desfăşoară activitatea conform programului stabilit. În această ordine de idei am putea aduce un argument convingător: în perioada de la începutul anului Parlamentul şi Guvernul au realizat 74 din cele 82 de puncte din foaia de parcurs ce trebuiau transpuse în fapte pentru perioada dată conform Acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Iar realizarea Acordului şi este acea garanţie care poate asigura progresul ţării noastre. Am mai putea aici vorbi şi de alte succese însemnate: actuala guvernare a obţinut reluarea finanţării de la Fondul Monetar Internaţional, vom primi şi prima tranşă a împrumutului financiar de la fraţii noştri din România, iar pentru a-l putea obţine se cerea de asemenea de îndeplinit nişte condiţii serioase. Şi de la Banca Naţională a Moldovei vin în sfârşit veşti bune: creşte produsul intern brut al ţării, se micşorează inflaţia. Adică avem totuşi nişte semnale clare de îmbunătăţire a situaţiei din ţară.

Îmi permit să repet: nouă nu ne trebuie nici pesimism excesiv, nici optimism fără margini. Trebuie să vedem şi să ne menţinem în hotarele realităţii. Iar realităţile, perspectivele care se întrevăd ne permit să privim cu o doză crescândă de încredere în viitorul ţării noastre. Iată pornind de la această notă pozitivistă şi vreau cu toată căldura şi sinceritatea să felicit locuitorii raionului nostru cu prilejul atingerii primului sfert de veac al existenţei Republicii Moldova şi să ne dorim unul altuia un viitor mai frumos şi mai prosper atât ţării noastre, cât şi fiecărui cetăţean al ei!

La mai mult şi la mai mare!