Noutăți

Două rute noi

La 13 octombrie curent, a avut loc ședința comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în traficul raional Ștefan Vodă   prezidată de către președintele comisiei Valentina Barbei, vicepreședintele raionului pe economie.

În urma examinării cheLa 13 octombrie curent, a avut loc ședința comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în traficul raional Ștefan Vodă prezidată de către președintele comisiei Valentina Barbei, vicepreședintele raionului pe economie.
În urma examinării chestiunii privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate Căplani 07.20-Ștefan Vodă 13.45 (punctele intermediare de staționare Olănești, Purcari, Viișoara, Răscăieții Noi) și Ștefan Vodă 17.40-Slobozia 18.10, s-a stabilit că au depus dosare doi operatori de transport, a câte unul pentru fiecare rută. E vorba de BTA-7 și VINTRANSLUX SRL. Au fost desigilate plicurile care conțineau toate documentele necesare în conformitate cu actele normative în vigoare. Membrii comisiei au luat, unanim, decizia de a propune președintelui raionului Ștefan Vodă emiterea dispoziției privind atribuirea serviciilor regulate menționate operatorilor de transport care au participat la concurs. Operatorii de transport vor întreprinde acțiunile necesare pentru obținerea actelor permisive de deservire a serviciilor regulate atribuite, conform procedurilor și în termeni stabiliți prin actele normative în vigoare.
A fost examinată și acceptată cererea operatorului de transport rutier SRL „Călătorul–Transtalmazan” cu privire la schimbarea orarului itinerarului Ermoclia (Popeasca)-Ștefan Vodă cu 15 minute – de la 7.30 la 7.15.
La nivel raional, în serviciul transportului rutier de persoane există o problemă ce ține de deservirea călătorilor în zilele de sâmbătă și duminică. În context, apare o întrebare: cum ajung locuitorii raionului duminica la piața din Olănești? Pasagerii sunt transportați fără oarecare bază legală, banii ajungând drept în buzunarele operatorilor de transport. Reieșind din atribuțiile de serviciu, ultimul cuvânt în această situație trebuie să spună Agenția Națională Transport Auto…

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”