Construcții, Gospodărie comunală și Drumuri

DOUĂ DRUMURI, CA DOUĂ VISE, REALIZATE

Ziua de 15 decembrie va rămâne una semnificativă atât pentru întreg anul 2015, cât şi pentru sfera socială a raionului la capitolul construcţia drumurilor. Este clar pentru toţi cât de importantă este existenţa unor drumuri bune atât pentru sfera economică a raionului, cât şi pentru viaţa cotidiană a fiecărui om. În această zi de mijloc de decembrie a fost pus punctul final pe cel mai important proiect din domeniul construcţiei drumurilor dacă nu din întreaga istorie a raionului, atunci cel puţin din ultimii 25 de ani. Menţionăm asta deoarece costul total al construcţiei drumului L-510 Ştefan-Vodă-Talmaza a atins cifra de 51 mln. 941 mii lei. Drumul este într-adevăr fără analog în raion.

Şi iată că la 15 decembrie, în incinta Consiliului raional, a avut loc semnarea procesului-verbal de recepţie finală a drumului L-510 Ştefan-Vodă-Talmaza. Procesul-verbal din partea raionului a fost semnat de dl Nicolae Molozea, preşedintele raionului, şi dl Anton Barcari, şeful direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri, precum şi de către dl Eugen Lupaşcu, şef de direcţie a Agenţiei de Dezvoltare Sud, de antreprenorul superior dl Marin Sârbu, directorul SRL „NOUCONST”, din partea administraţiei drumurilor de dl Valeriu Beril, directorul SA „Drumuri Căuşeni”, de către alte persoane implicate în construcţia acestui obiect.

Făcând bilanţurile realizării acestui important obiect, care a necesitat o perioadă destul de lungă de timp şi implicarea mai multor persoane, dl Nicolae Molozea a menţionat:

–Onoarea şi satisfacţia de a semna actele finale de construcţie a acestui drum atât de important nu doar pentru tălmăzeni şi locuitorii or. Ştefan-Vodă, a revenit actualei conduceri a raionului, a specificat preşedintele raionului. Dar noi ştim că el a necesitat implicarea activă şi efectuarea unui volum enorm de muncă de către anterioarele conduceri ale raionului în frunte cu dl Valeriu Beril, iar ulterior – dl Vasile Buzu. Cred că anume continuitatea este unul din factorii principali ai realizării acestui proces. Aş mai sublinia aici un lucru: acest drum a fost construit nu doar la parametri calitativi, dar şi cu o serioasă doză de participare omenească manifestată de dl Marin Sârbu, directorul SRL „NOUCONST”, care atunci când au apărut probleme cu finanţarea a utilizat o sumă serioasă de bani proprii doar pentru a finaliza la timp acest obiect important pentru noi.

Aici este cazul de venit cu o mică concretizare. Vorba e că la faza finală de construcţie a drumului nu se ajungeau peste 5 mln. 700 mii lei. Această sumă a fost acoperită din banii proprii ai dlui Sârbu. Şi încă ceva. Pentru a avea garanţii că această sumă îi va fi restituită dlui M. Sârbu, dl Nicolae Molozea a fost nevoit să bată în mai multe uşi din cabinetele puterii centrale pentru a soluţiona problema. Până la urmă soluţia a fost următoarea: peste 4 mln. 700 mii lei vor fi direcţionaţi prin intermediul ADR Sud, iar un milion de lei – vor fi achitaţi de către Consiliul raional (anterior Consiliul raional a mai îndreptat 1 mln. lei pentru construcţia acestui drum). Aşa că pe parcursul construcţiei drumului au apărut destule probleme care păreau de netrecut, dar până la urmă ele au fost depăşite prin eforturi conjugate.

Al doilea eveniment important al acestei zile s-a consumat în s. Cioburciu. Aici a fost realizat un alt proiect de construcţie a unui sector de drum în sumă totală de 7 mln. 144 mii lei. Este vorba de construcţia unui segment de drum de 2,3 km în variantă albă şi a 453 de metri de drum asfaltat. Iniţiativa construcţiei acestui drum aparţine dlui Dumitru Wissotzky, primar de Cioburciu. Când a început construcţia drumului Ştefan-Vodă-Talmaza dl primar, sfătuindu-se cu oamenii satului, s-a adresat către conducerea raionului cu propunerea de a construi acest segment de drum care este mai scurt şi care leagă satul cu acest foarte bun drum spre Talmaza. Propunerea era motivată prin faptul că drumul vechi, prin care se ieşea la traseul naţional, era într-o stare dezastruoasă, iar în vreme de iarnă – greu practicabil.

Tot la 15 decembrie de către comisia respectivă a fost semnat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Timpul a ţinut cu constructorii, aşa că lucrările executate de aceeaşi SRL „NOUCONST” au fost apreciate ca foarte calitative. Drumul deja se exploatează din plin. Cioburcienii sunt foarte satisfăcuţi de acest drum, care, apropo, are impact benefic şi asupra tălmăzenilor, îndeosebi a celor din sectorul Vârâţi a satului. Prezent la eveniment dl Eugen Prutean, primar de Talmaza, a informat că ei deja s-au adresat către conducerea SA „BTA-7” cu rugămintea de a deschide o rută de autobuz care ar merge iniţial prin Cioburciu, apoi prin sectorul Vârâţi şi prin partea de sus a Talmazei. Aşa că acest sector de drum are efect benefic asupra locuitorilor a două sate.

–Da, iniţiativa aparţine cioburcienilor, spunea în cadrul evenimentului primarul Dumitru Wissotzky, dar dacă n-am fi avut susţinerea, în primul rând, a dlui Nicolae Molozea, a dlor Eugen Lupaşcu şi Marin Sârbu, a multor altora dintre cei prezenţi aici, n-am fi reuşit nicidecum. Cioburcienii sunt foarte mulţumiţi şi sunt siguri că lucrările care trebuie executate până la semnarea actului final, mă refer la asfaltarea trotuarelor şi căilor de acces spre casele oamenilor, vor fi numaidecât realizate la primăvară la acelaşi nivel calitativ înalt.

Şi pe final – doar încă un detaliu. Mai mulţi tălmăzeni şi cioburcieni şi-au exprimat dorinţa ca, ţinând cont de importanţa deosebită pentru ei a acestor drumuri, să fie organizată o festivitate de dare în exploatare a acestor drumuri, cu participarea celor care şi-au adus contribuţia sa esenţială pentru ca aceste două vise să devină realitate.

Valeriu GAJU, „PRIER-info”