Noutăți

Domeniul cultural: realizări și rezerve în activitate

 Conform graficului stabilit, la 11 februarie curent, a avut loc ședința de dare de seamă a Direcției cultură, tineret, sport și turism. La ședință au fost prezenți șefii caselor și căminelor de cultură, școlilor de arte, muzeografii și bibliotecarii. Conducerea raionului a fost reprezentată de către dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului pe domeniul social.

Deoarece aria de activitate a direcției este vastă, raportul cu privire la activitatea bibliotecarilor și muzeografilor a prezentat dna Marina Ganea, specialist superior, despre activități cu implicarea tineretului și sport a raportat dna Alina Rovenco-Șevcenco, dna Valentina Uța, șefa DCTST, a analizat activitatea caselor de cultură și a școlilor de arte. În ansamblu, a fost analizată și apreciată munca tuturor angajaților din domeniul culturii și a specialiștilor direcției.

De menționat că în pofida tuturor circumstanțelor nefaste care s-au produs în țară în anul 2019 și a influențat negativ activitatea în toate domeniile, în raionul Ștefan Vodă în domeniul culturii au fost înregistrate realizări frumoase la nivel local, raional, republican și internațional.

Dl Baligari în luarea sa de cuvânt a mulțumit angajaților din acest domeniul important pentru prezent, dar și pentru viitor pentru promovarea culturii naționale, păstrarea tradițiilor poporului, educarea tinerii generații și cultivarea frumosului în viață și artă. Totodată pe lângă multiplele realizări sunt tot atâtea rezerve, a menționat vicepreședintele raionului. Deși nu este ușor de activat în domeniul culturii unde condițiile de lucru lasă mult de dorit, totuși există obligațiunile de serviciu care trebuiesc respectate întocmai. Crearea condițiilor prielnice de muncă este unul din obiectivele care stau în fața conducerii raionului, însă bugetul raional nu dispune de posibilități financiare necesare pentru reparația caselor de cultură etc. Astfel, este important de a  atrage investiții prin diferite proiecte pentru a redresa situația, a conchis vicepreședintele raionului. Conducerea raionului și-a pus scopul de a vizita toate localitățile raionului pentru a se întâlni cu toți actorii sociali și a cunoaște problemele, de a găsi împreună căile de soluționare a lor. Este necesar de a găsi limba comună cu primarii și consilierii locali, deoarece fără conlucrare carul va sta pe loc, a punctat dl Baligari.

A fost prezent la ședință dl Vasile Gherman, fostul vicepreședinte raionului pe probleme sociale care 4 ani și 2 luni a ținut mâna pe pulsul vieții culturale a raionului. Dumnealui a mulțumit tuturor angajaților din sistem pentru conlucrare rodnică, pentru eforturile depuse și rezultatele obținute. Problema majoră care există la moment – relațiile lucrătorilor din domeniul culturii cu administrația publică locală. De calitatea acestor relații depind multe lucruri importante, astfel confruntarea și ostilitatea nu duc la nimic bun, a avertizat prezența dl Gherman. Numai comunicarea corectă și înțeleaptă va aduce roade bune,   imixiunea conducerii raionului fiind ca ultimul remediu, a concluzionat dl Gherman.

Dezbaterile pe marginea raportului prezentat au confirmat faptul că probleme în relații cu administrația publică locală există și lasă amprenta sa negativă  asupra salarizarii angajaților. După ce a intrat în vigoare nouă lege a salarizării, majoritatea lucrătorilor au fost trecuți pe 0,25, 0,50, 0,75  procente din salariu.  Dacă la bază acestei decizii au fost puși indicii reali de activitate – este una la mână, e altceva când se face economie pe seama angajaților din cultură.

La finele ședinței de dare de seamă au fost punctate prioritățile anului 2020 – anul lecturii și anul omagial al Satelor din raionul Ștefan Vodă.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”