Anunțuri Noutăți

DISPOZIŢIE nr. 138 din 9 noiembrie 2018 „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului raional

 

 

În temeiul art.45 alin. (2), (3) și art. 54 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE:

Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă pentru data de 15 noiembrie 2018, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ștefan Vodă, etajul IV, cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/3 din 19.07.2018 “Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2018”.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

2) Cu privire la numirea în funcţie de director al IMSP Spitalul raional Ştefan Vodă.

Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

3) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.1/6 din 02.02.2012 „Cu privire la constituirea Consiliului de administraţie al Instituţiei Publice Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă”.

Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

4) Cu privire la organizarea şi efectuarea evidenţei militare în raionul Ştefan-Vodă a tinerilor de sex masculin cu anul naşterii 2003.

Raportor: Ruslan Lupan, şef, secţia administrativ-militară Ştefan Vodă.

5) Cu privire la propunerea candidaților din partea Consiliului raional Ștefan Vodă în componența

Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi.

Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional.

 

  1. Prezenta dispoziţie se comunică:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Consilierilor raionali

Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Preşedintele raionului                                                                   Nicolae MOLOZEA