Dispozițiile Președintelui

Dispoziția nr. 20-a din 15 februarie 2022 Cu privire la stabilirea regimului special de activitate în Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile și serviciile din subordinea Consiliului raional și delegare a atribuțiilor președintelui raionului

Dispoziția nr. 20-a din 15.02.2022