Asistență Socială și Protecția Familiei Avize Noutăți Posturi Vacante

Direcția generală asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante

Direcția generală asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:

Asistent social comunitar în s.Răscăieți

Cerințe: cetățean al Republicii Moldova, cu  studii medii speciale sau superioare preferabil în asistență socială, pedagogie, drept, medicină. Posedarea limbii de stat, cunoașterea computerului (Word, Excel, Internet), neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă, fără antecedente penale, apt de muncă din punct de vedere medical.
Actele necesare pentru participarea la concurs: cerere de participare, copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală, copia diplomelor de studii, copia carnetului de muncă, certificat medical nr.086/e.
Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe adresa: or.Ștefan Vodă, str.Testemițeanu 1, etajul 2, biroul 5.
Informații suplimentare la tel. : 0242 2-31-10; 0242 2-32-42.