Noutăți

Direcția agricultură a prezentat raportul despre activitate în a. 2016

Conform graficului stabilit, s-a început desfășurarea adunărilor de dare de seamă pentru anul 2016 a direcțiilor Consiliului raional și instituțiilor subordonate Consiliului raional. Totodată conducerea raionului va asista la adunările de dare de seamă a serviciilor descentralizate și desconcentrate în teritoriu.

Astfel, la 18 ianuarie în prezența dlui Nicolae Molozea, președintele raionului, și dlui Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, dl Valeriu Osipov, specialist principal al direcției, a raportat despre realizările înregistrate în anul 2016 direcția agricultură și alimentație. (Raportul integral va fi plasat în rubrica „Raporturi”.)

Dl Molozea a punctat că tinerii agenți economici din raion au nevoie de susținerea specialiștilor direcției agricultură, de informare și instruire, de aceea este necesar de majorat numărul seminarelor utile cu diferită tematică, cu ieșire pe plantații de vie, livadă, câmp și lucrări practice. Participarea la adunările desfășurate de lideri cu proprietarii pământurilor аrеndate va spori responsabilitatea liderilor față de oameni și pământul arendat.

La fel, specialiștii direcției trebuie să discute și să convingă agenții economici din agricultură să-și onoreze cinstit obligațiunile față de bugetul de stat, deoarece la acest capitol există probleme majore.

Dl Molozea a apreciat pozitiv activitatea direcției agricultură și alimentație, deși sunt și nu puține rezerve care trebuiesc analizate și valorificate.

Dl Pavlicenco a sugerat ca în anul 2017 lucrul direcției agricultură cu agenții economici să fie axat pe două probleme majore: angajarea la lucru, conform legislației în vigoare, a zilierilor și respectarea asolamentului pentru a păstra calitatea pământului.

DSC00166