Agricultură și Alimentație Noutăți

Din reglementările cu privire la apicultură

Direcția agricultură și alimentație Ștefan Vodă, odată cu sosirea primăverii și la solicitarea asociației obștești a apicultorilor din raion, vine cu  recomandări, respectarea cărora crează condiții favorabile pentru asigurarea bazei melifere, polenizarea efectivă a florilor entomofile, obținerea produselor agricole calitative și ocrotirea vieții albinelor.

Activitatea apiculturii este reglementată prin Legea nr.70 din 30 martie 2006, care prevede responsabilități atribuite apicultorilor, admistrației publice locale și deținătorilor de terene agricole.

Potrivit Legii:

  • apicultorul este obligat să înregistreze stupina staționară la primărie indicând numărul familiilor de albine, precum și adresa deținătorului de stupină;
  • la amplasarea stupinei în pastoral, să înregisreze temporar la autoritatea administrației publice locale în raza căreia se află, indicând numărul pașaportului stupinei, numele deținătorului stupinei, numărul de telefon, locul amplasării stupinei în pastoral;
  • să dispună de pașaportul stupinei (F-2) eliberat de Agenția Sanitar-Veterinară, unde sunt înscrieri cu toate acțiunele de profilaxie și combatere a maladiilor conform cerinților legislației;
  • persoanele fizice și juridice care intenționează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor agrcole sunt obligate să prezinte primăriilor graficul de tratare a terenurilor și să înștiințeze cu cel puțin 7 zile înainte de începutul trătării data, ora începutul și sfârșitul, metoda tratării, denumirea preparatului, precum și gradul lui de nocivitate;
  • primăriile sunt obligate să afișeze cel târziu a doua zi de la data somării în locuri publice anunțul despre efectuarea tratării și să înștiințeze nominal în scris despre aceasta apicultorii înregistrați la staționar și pastoral în raza primăriei;
  • persoanele fizice și juridice vinovate de încălcare legislației, fapt ce a condus la pricinuire de daune albinilor și apicultorilor, restitue integral contravaloarea pagubilor de facto și a venitului ratat care putea fi obținut într-un sezon agricol.