Noutăți

Digul între Crocmaz și Tudora, deteriorat intenționat prin excavare

La 8 iulie curent, a avut loc ședința online a comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă. Dl Vasile Maxim, președintele raionului, președintele comisiei pentru situații excepționale, a informat membrii comisiei despre pericolul de inundare legat de deteriorarea digului de protecție între localitățile Crocmaz și Palanca.

Dl Oleg Topor, șeful secției situații excepționale, care se afla la fața locului împreună cu dl Liviu Mancoș de la secția supraveghere tehnică a Agenției Apele Moldovei și dl Sergiu Murahovschi, șeful stațiunii tehnologice Ștefan Vodă, a raportat că digul a fost deteriorat intenționat, prin excavare, s-au întreprins, împreună cu autoritățile publice locale, unele măsuri preventive, însă situația este gravă, este necesar de a consolida porțiunea deteriorată a digului. Lucrările nu pot fi efectuate cu forțele proprii, este necesară implicarea unui agent economic specializat.

Dl Liviu Mancoș a propus agentul economic – societatea pe acțiuni „AQUA-PRUT”, specializată în domeniu.

Dl Maxim a atenționat că este necesar de ținut sub control strict calitatea lucrărilor care vor fi efectuate de acest agent economic, responsabil fiind, în primul rând, dl Murahovschi.  Costul de bilanț al digului se estimează sub un milion de lei. Paguba adusă digului va fi stabilită de organele competente în cursul desfășurării anchetei. Pentru a stabili răufăcătorul actele constatatoare de rigoare vor fi adresate Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă.

Dl Andrei Trofimov, șeful Inspectoratului de poliție, a informat că se lucrează întru depistarea celor care au deteriorat digul supunând pericolului de inundare a terenurilor agricole în caz de ridicare a nivelului apei în râul Nistru.

De menționat că digurile de pe râul Nistru se află în gestiunea Agenției Proprietății Publice care este responsabilă pentru starea barajelor.

La finele ședinței comisia a luat o hotărâre.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

 

COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE

A RAIONULUI ŞTEFAN VODĂ 

Hotărâre nr. 10 din 08 iulie 2020

În legătură cu deteriorarea prin excavare a digului râului Nistru între localitățile Crocmaz și Tudora din data de 07.07.2020, în scopul înlăturării pericolului iminent de inundare a terenurilor agricole, precum și în legătură cu recomandările grupului de lucru privind evaluarea consecințelor deteriorării digului, Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului Ştefan Vodă

HOTĂRĂŞTE:

  1. A lua act de informația prezentată de șeful SSE Ștefan Vodă, locotenent-colonel al s/intern Oleg Topor.
  2. A pune în sarcina STI „Ștefan Vodă” stabilirea în mod de urgență a pagubei pricinuite ca rezultat al deteriorării digului râului Nistru, cu înaintarea ulterioară a actelor respective în adresa IP Ștefan Vodă.
  3. Înaintarea unui demers în adresa Agenției Apele Moldovei, privind solicitarea efectuării lucrărilor de restabilire, consolidare și alte lucrări necesare a porțiunii digului deteriorat, cu atragerea unui antreprenor specializat.
  4. Informarea Agenției Proprietăți Publice referitor la solicitarea adresată Agenției Apele Moldovei.

Preşedinte al raionului Ştefan Vodă,

Preşedinte al Comisiei pentru situaţii

excepţionale a raionului Ştefan Vodă                               Vasile MAXIM