Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Diaspora încurajată să se implice în dezvoltarea localităților de baștină

Cancelaria de stat, prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora, a lansat o nouă rundă de granturi în cadrul Programului guvernamental Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”.

Astfel, autoritățile publice locale de nivelul I sunt invitate să depună dosare de participare la program, în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de dezvoltare/donatorii, pentru a beneficia de susținere financiară nerambursabilă în cadrul programului „DAR 1+3”.

Proiectele eligibile pentru finanțare vizează domeniile:

infrastructură (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);

protecția mediului (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor);

economie (dezvoltarea regiunii, investiții, dezvoltarea agriculturii);

eficiență energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);

cultură (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și festivaluri);

educație (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how);

protecție socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, altele).

În acest an, conform Legii bugetului de stat, sunt prevăzute 10 milioane de lei pentru finanțarea nerambursabilă destinată implementării proiectelor în cadrul programului „DAR 1+3”.

Valoarea totală a unui proiect nu poate fi mai mică de 300 de mii de lei, având la bază următoarea formulă: contribuția Guvernului – până la 50%, dar nu mai mult de 250.000 lei pentru fiecare proiect, contribuția APL – minim 10% din valoarea proiectului, contribuția diasporei – minim 10%, iar contribuția partenerilor de dezvoltare/donatorilor nu are impusă o  limită.

Proiectele înaintate de către autoritățile publice locale în domeniul soluțiilor de eficiență energetică vor putea beneficia de suport financiar din partea Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Dosarele de participare vor fi expediate începând cu data de 22 februarie și până la data de 22 martie 2023, ora 23:59.

Formularele și anexele vor fi expediate atât online la adresele de email: cancelaria@gov.mdbrd@gov.md, cât și fizic cu aviz de primire în adresa Cancelariei de stat/Biroului Relații cu Diaspora (MD-2012, Republica Moldova, Casa Guvernului, Chişinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1).

Programul „DAR 1+3” are drept obiectiv mobilizarea potențialul uman și financiar al diasporei pentru dezvoltarea socio-economică a localităților din Republica Moldova. Până la etapa actuală, de oportunitățile programului respectiv au beneficiat 104 autorități publice locale, dintre care 41 numai în anul 2022. Remarcăm faptul că autoritatea publică locală care a beneficiat de suport financiar în cadrul Programului „DAR 1+3” două ediții consecutive nu este eligibilă de a beneficia de finanțare în anul 2023.

Pentru a completa formularul de participare, dar și pentru a vă documenta despre condițiile de accesare a granturilor vă recomandăm să accesați următorul Ghid: https://brd.gov.md/sites/default/files/ghid_dar_2023_1.pdf

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: brd@gov.md sau la numărul de telefon: 022-250-524.

Direcția economie și atragerea investițiilor