Noutăți

Dialog sănătos despre problemele medicale

La inițiativa dlui Nicolae Molozea, președintele raionului, la darea de seamă cu privire la activitatea centrului de sănătate Ștefan Vodă în anul 2017, realizările, problemele și perspectivele colectivelor medicale din 18 localități ai raionului au fost prezenți și primarii localităților. În luarea de cuvânt președintele raionului a subliniat că este foarte importantă utilizarea corectă a finanțelor publice, iar pentru o conlucrare cât mai eficientă primarii trebuie să cunoască nu numai problemele cu care se confruntă lucrătorii medicali, dar și bugetele de care dispun instituțiile medicale. Dl Molozea a chemat prezența la un dialog deschis și constructiv, numind lacunele în activitate și venind cu propuneri concrete.

Au fost prezenți la adunarea de bilanț dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dl Vasile Caraman, reprezentantul CNAM, medicii de familie din satele  raionului.

Dna Mariana Haret, șefa Centrului de sănătate Ștefan Vodă, a prezentat un raport amplu, ca de obicei, însoțit de diagrame cu cifre și date comparative cu anii precedenți și analizând toate aspectele activității medicale, punând accent pe problemele existente în sistemul de ocrotire a sănătății.

Cea mai dureroasă problemă este lipsa cadrelor medicale – medicilor de familie și unui șir întreg de alți specialiști. Deși să depun eforturi susținute pentru a aduce tinerii specialiști în teritoriu atât din partea conducerii centrului, cât și din partea conducerii raionului, problema ani la rând rămâne nesoluționată. În Parlament mai mult timp se discută modalitatea prin care tinerii specialiști vor fi obligați să lucreze în mediu rural o perioadă de timp, însă la noi de la vorbe până la fapte concrete calea e lungă… În context, președintele raionului a informat prezența că Consiliul raional în anul 2017 a decis să fie procurat un apartament de serviciu pentru medici,  în această direcție se va lucra și în viitor.

Este o decizie bună, însă, după părerea dlui Nicolae Tudorean, primar de Feștelița, pe lângă confortul material-financiar (salariul decent, locuință) tinerii specialiști au nevoie de confortul intelectual, de servicii publice de calitate care nu poate oferi centrul raional, ne mai vorbind de localitățile rurale. Este o problemă extrem de dificilă și fără mobilizare la toate nivelurile este irealizabilă. Dl Tudorean a abordat încă o problemă importantă – selectarea minuțioasă a studenților, deoarece pe lângă cunoștințe tânărul trebuie să aibă și vocație. Din păcate, studiile sunt foarte costisitoare, copiii cu capacități și abilități necesare din familii mai sărace nu au posibilitate să îmbrățișeze profesia de medic. Statul trebuie să aibă o strategie înțeleaptă în acest domeniu, mărind comanda de stat (studii din contul bugetului de stat).

Dna Tatiana Nicolenco a făcut o analiză a îmbolnăvirii cu tuberculoza în ultimii cinci ani demonstrând că pe an ce trece situația să agravează, apar recidive, forme destructive etc. Informația a stârnit păreri diferite. Dl Dumitru Wissotzky, primar de Cioburciu, are o convingere fermă că bolnavii care refuză sau abandonează tratamentul prezentând pericol pentru oamenii din jur trebuie să fie izolați de societate până la însănătoșire. Crearea unui centru pentru bolnavi de tuberculoză este imposibilă, susțin medicii, deoarece nu corespunde politicilor ministerului de resort și standardelor europene. Să cere o mobilizare totală la nivel de localitate pentru a convinge oamenii să urmeze tratamentul, bolnavii fiind monitorizați permanent.

Primar de Răscăieți, dna Zinaida Marin, a vorbit despre discordanță între legi una din care obligă APL să acorde ajutor în organizarea donării de sânge sau transportarea la examinare medicală a consătenilor din păturile socialmente vulnerabile, iar alta pedepsește pentru acest lucru. Dna Marin a vorbit și despre atitudinea inadmisibilă față de bolnavi din partea unora lucrători medicali, faptul care îl confirmă personal. Activând în aceeași condiții cu volum mare de lucru, lucrătorii medicali au comportament diferit, unii bruscând sau neglijând pacienții.

Președintele raionului a informat despre intenția Consiliului raional de a atrage investiții din județul Brașov printre proiectele propuse spre finanțare fiind și reparația capitală a unui etaj al spitalului raional pentru bolnavi cronici. Consiliul raional în calitate de fondator a contribuit financiar la rezolvarea problemelor Centrului de sănătate și va face acest lucru și în anul 2018. Dl Molozea a mulțumit întregului colectiv al Centrului de sănătate care activând în situație de criză profundă la general face față cerințelor.

Dl Vasile Gherman a apreciat dialogul deschis care a avut loc la ședință, a chemat părțile spre o conlucrare cât mai strânsă și rodnică, subliniind că nimeni dintr-o parte nu va veni să rezolve probleme existente, doar prin muncă asiduă și eforturi susținute comune se poate de realizat acelea sarcini importante care stau în fața medicinii primare.

(Raportul integral va fi publicat în rubrica site-ului „Rapoarte”)

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”