Noutăți

Dialog deschis la direcția generală educație

Direcția generală educație dirijează un domeniul foarte important pentru întreagă societate, dar și foarte complicat. După cum a menționat dl Nicolae Molozea, președintele raionului, la ședința de dare de seamă pentru anul 2017, realizările și problemele în educație sunt în proporția 50 la 50.

La ședințele de bilanț desfășurate la inițiativa președintelui raionului fiecare conducător a prezentat raport de activitate. De notat, că dna Raisa Burduja, șefa DGE, a demonstrat prin fapte concrete impactul pozitiv asupra activității subdiviziunii dirijate a acestor ședințe de dare de seamă. Astfel, la ședința din anul 2016 colaboratorii direcției au cerut de la conducerea raionului ajutor în rezolvarea unor probleme. Spre exemplu, șase tineri specialiști care au venit să lucreze în școlile din raion fără dreptul de a primi îndemnizația de la stat în sumă de 45 de mii lei deoarece n-au învățat la buget au primit, conform deciziei Consiliului raional, a câte 5000 lei fiecare. Consiliul raional a alocat 23900 lei pentru 53 de profesori care fac naveta în alte localități ai raionului pentru acoperirea cheltuielilor de transport. Astfel a fost parțial soluționată problema cu lipsa cadrelor didactice în mai multe instituții. Tot prin alocarea surselor din bugetul raional au fost procurate substanțele chimice necesare pentru lucrările de laborator la chimie. Consiliul raional a alocat 40 de mii pentru centrele de resurse pentru Internet și procurarea rechizitelor. Din bugetul raional, conform deciziilor Consiliului raional, anual sunt alocate surse financiare pentru premierea instituțiilor instructiv-educaționale în cadrul concursului ce ține de pregătirea către noul an școlar, pedagogilor și elevilor cu performanțe. La solicitarea DGE a fost modificat Regulamentul și mărit numărul burselor al Consiliului raional pentru elevi cu performanțe în diferite domenii de la 20 la 25, însă, spre regret, numărul bursierilor este mai mic. Aici este vorba de atitudine iresponsabilă a managerilor instituțiilor care n-au pregătit dosarele elevilor la concurs, a punctat dna Burduja. Fără doar și poate, avem în raion 25 de elevi cu merite deosebite în învățătură, activitatea extracurriculară, sport etc., care merită să primească această bursă. În raport sunt numite și sursele alocate de Consiliul raional pentru efectuarea reparațiilor în instituțiile de învățământ, cele mai substanțiale fiind repartizate liceelor teoretice „Ștefan Vodă” și „B. P. Hașdeu”. Exemplele aduse de către dna Burduja vorbesc elocvent despre atitudinea conducerii raionului și a Consiliului raional față de sistemul de educație.

Dna Burduja a analizat toate aspectele de activitate, numind problemele existente, cifre și date concrete. Una din probleme – alimentația elevilor din ciclul gimnazial și liceal. Este numai un exemplu pozitiv la acest capitol – consiliul local al comunei Răscăieți a alocat surse financiare (3 lei pe zi) pentru toți elevii din Răscăieți și Răscăieții Noi. În unele instituții elevii se alimentează din contul părinților.

În acest context a fost discutată problema ce ține de alimentația copiilor din familiile social vulnerabile care frecventează centrele de resurse. Președintele raionului a cerut să fie făcută o analiză detaliată pentru a găsi soluția potrivită.

Dna Vera Lazarev, managerul centrului raional de creație a copiilor și adolescenților, a mulțumit pentru alocarea surselor pentru crearea condițiilor pentru copii și profesori, pentru procurarea materialelor necesare pentru activitate. Totodată dumneaei a abordat problema durută – lipsa unui sediu comun pentru conducerea centrului și cercuri, deoarece toate sunt dispersate în diferite localuri.

Instituțiile de învățământ mici generează cele mai mari probleme, a menționat dna Galina Iuraș, șef adjunct al direcției. Dacă nu va fi schimbat modul de finanțare, sursele existente nu vor acoperi nici salarizarea profesorilor.

A mulțumit conducerea raionului și dl Grigore Vorfolomei, directorul școlii sportive raionale, pentru dublarea sumei (de la 150 la 300 mii lei) pentru desfășurarea activităților sportive. Mai există o problemă – lipsa transportului pentru deplasări la competițiile sportive. Merită să fie premiată luptătoarea Tatiana Doncilă din Răscăieți pentru performanțele sportive obținute (locul III la Olimpiada juniorilor), a propus dl Vorfolomei.

Dl Molozea în luarea sa de cuvânt a mulțumit specialiștilor direcției care muncesc enorm de mult acoperind lipsa de cadre (nu se găsesc doritori de a ocupa 10 locuri vacante în direcție din cauza salariului mic). Spre regret, bugetul raional nu poate acoperi toate necesitățile sistemului educațional, deși aportul Consiliului raional este simțitor. Conducerea raionului cunoaște foarte bine situația din acest domeniu, deoarece comunicarea cu managerii direcției și instituțiilor de învățământ este permanentă și constructivă. Unde nu se muncește, nu sunt rezerve, iar aici să muncește mult, a subliniat dl Molozea. Sunt rezerve în crearea climatului psihologic favorabil în unele colective pedagogice din raion, dar și în direcție. Armonizarea relațiilor managerul-profesori, profesor–profesor, profesor-elev este o sarcină deloc ușoară, însă trebuie de depus eforturi susținute pentru a îmbunătăți situația. Cazul tragic din Talmaza unde s-a strangulat un elev vorbește despre lipsa bunei comunicări cu copiii aflați în situație grea de viață. În context, președintele raionului a cerut să fie analizată situația copiilor lăsați fără grija părintească în fiecare localitate. Din informațiile deja prezentate reiese că numai patru părinți la plecarea sa în străinătate au instituit tutela altor persoane asupra copiilor săi. Este inadmisibilă atitudinea aceasta iresponsabilă a părinților față de copii, a punctat președintele raionului.

Vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, a subliniat că problema cadrelor pedagogice are două aspecte – lipsa cadrelor și nivelul de profesionalism a cadrelor existente, calitatea lor omenească. De lucrul cu cadrele depinde climatul psihologic în colective, la acest capitol sunt nu puține probleme. Conducătorul care nu poate dirija colectivul trebuie să plece, a punctat dl Gherman. Școlarizarea copiilor este o altă problemă, cifrele prezentate nu reflectă corect realitatea. Au fost depistate 194 cazuri de violență fizică și psihică, iar ele sunt vârful aisbergului, despre multe cazuri nu se cunoaște. Nicio obiecție n-a avut vicepreședintele la activitatea extrașcolară a elevilor care se manifestă foarte bine și la nivel republican. Deși sunt rezerve, să muncește mult, sunt mulți pedagogi care merită cea mai înaltă apreciere pentru educarea și instruirea elevilor. Dl Gherman a mulțumit pentru munca depusă și a dorit tuturora prosperare și succese în activitate.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”