Noutăți

Dialog constructiv cu dl Ianeț, viceministru tineretului și sportului

Conform graficului de întâlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii, la 19 iulie curent, dl Pavel Ianeţ, viceministru al tineretului şi sportului, a întreprins o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. La Consiliul raional dl Ianeț a desfăşurat un dialog constructiv cu actorii implementării politicilor de tineret şi sport. În centrul atenției a fost proiectul legii cu privire la tineret, scopul căruia constă în asigurarea creării oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării active a acestora la toate aspectele vieţii prin integrare şi implicare deplină, prin acces la informare şi servicii de calitate în educaţie, sănătate şi domeniul social-economic. Proiectul înglobează în sine cele mai importante aspecte sociale, economice şi forme de participare a tinerilor la viaţa publică. Astfel, în baza legii se vor dezvolta şi elabora concepţii, strategii, planuri şi regulamente proprii domeniului de tineret, care vor avea misiunea de a asigura tinerilor oportunităţi egale şi condiţii adecvate. Legea care a trecut prin 40 de consultări publice a fost votată de Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură. Potrivit noii legi, cetățenii țării cu vârsta între 14 și 35 de ani constituie tineretul. Modificarea a fost făcută în scopul de a implica tinerii de la 14 ani în viața comunității, în luarea deciziilor, în formarea bugetelor locale etc. Tinerii până la vârsta de 35 de ani vor avea posibilitatea să se folosească de investiții în cadrul proiectelor dedicate tineretului cum ar PNAET cu bugetul de 20 mln lei. Dl Ianeț a vorbit despre necesitatea creării centrelor de tineret și a consiliilor raionale de tineri, de includerea funcției „specialist de tineret” în nomenclatorul de profesii, instituirea acestei funcții în cadrul Consiliilor raionale și primăriilor localităților cu un salariul la nivelul sistemului de educație. Au fost aduse informații de rigoare despre proiectele „Capitala tineretului”, „Prima casă”. Dezvoltarea infrastructurii sportive, sportului de performanță și în masă sunt alte sarcini importante ale Ministerului Tineretului și Sportului la care s-a referit viceministru Pavel Ianeț.

Prezența a apreciat pozitiv decizia ministerului de a premia destoinic olimpicii noștri pentru performanțe sportive. Astfel, pentru medalia de aur sportivul va primi 150 mii de euro, argint – 130, bronz – 100 mii euro. La fel vor fi premiați antrenorii, medicii și masorii sportivi. Premii impunătoare sunt prevăzute și pentru locurile IV-VIII.

Viceministru a dat răspunsuri competente la întrebările parvenite de la funcționarii publici activitatea cărora este legată cu tineretul și sportul, antrenori.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a mulțumit dlui Pavel Ianeț pentru vizită în raion și modul de abordare a problemelor de către minister care sunt adecvate situației create în republică. Președintele raionului a menționat că din raion a ieșit o pleiadă întreagă de sportivi de performanță, mulțumind pentru munca depusă antrenorii școlii sportive raionale. Noi suntem mândri, a subliniat dl Molozea, că Nicolae Ciobanu, sportivul din raionul Ștefan Vodă, va fi, pentru a doua oară, purtătorul de drapel al echipei olimpice din Moldova. Președintele raionului a promis că personal și Consiliul raional va depune eforturi pentru dezvoltarea bazei sportive și construcția în centrul raional unui complex sportiv modern.

DSC00086