Blog

Diagnostica precoce și îngrigirea bolnavilor cu cancer

Recent în sala de şedinţe a IMSP „Centrul de Sănătate Ştefan-Vodă” a avut loc conferinţa cu asistentele medicale. Tematica conferinţei se include în Programul anual al conferinţelor medicale organizate lunar. Asistentele medicale au audiat două prelegeri: „Diagnostica precoce a cancerului de col uterin” – referent dna Lidia Cambur, medic ginecolog în CS Ştefan Vodă, şi „Managementul durerii şi îngrijirea bolnavului cu cancer” – referent Mariana Haret, şef Centru de sănătate.

Misiunea lucrătorilor medicali este de a preveni, depista în stadii oportune cancerul – flagelul nemilos ce curmă atâtea vieţi omeneşti. Statistica cancerului este una foarte tristă: în anul 2014 în Republica Moldova s-au înregistrat 8822 cazuri NOI de cancer, în creştere cu opt procente faţă de anul 2013, sau din 10000 cetăţeni 25 s-au îmbolnăvit primar în acest an de cancer. Totodată, în anul 2014 s-au aflat la evidenţa medicilor oncologi din republică 48764 persoane.

În raionul Ştefan Vodă în anul 2014 s-au îmbolnăvit 160 persoane, la evidenţa medicului oncolog se află în total 892 pacienţi. Fiecare caz de îmbolnăvire – o familie îndurerată, o soartă de om frântă fără vreme…

În permanenţă, mortalitatea prin cancer se situează pe locurile II-III ca pricină de deces. Standardele de profilaxie a cancerului, în special a cancerului de col uterin şi glandă mamară sunt bine definite în ordinele Ministerului Sănătăţii, conform cărora femeile cu vârsta 25-61 ani o dată la 3 ani trebuie să susţină controlul ginecologic profilactic, iar examinarea glandelor mamare anual este obligatorie la toate femeile. Numai în condiţiile examinării regulate este posibilă depistarea cancerului în stadii oportune, tratabile.

În cadrul prelegerii „Managementul durerii şi îngrijirea bolnavului cu cancer” misiunea lectorului a fost de a instrui (reinstrui) asistentele medicale despre principiile alinării durerii la pacienţii cu cancer. Cu regret, managementul pacientului cu dureri, suntem obligaţi s-o recunoaştem, este o latură sumbră, insuficient valorificată în medicina din Moldova. Cauze sunt mai multe – dezvoltarea insuficientă a serviciilor de îngrijiri paliative, lipsa cadrelor medicale instruite în domeniu, finanţarea insuficientă a serviciilor date de către stat, necunoaşterea şi neaplicarea standardelor de alinare a durerii. Prelegerea a fost prezentată conform „Protocolului clinic naţional în îngrijiri paliative”. Asistentele medicale au fost instruite la aprecierea scalei durerii, evaluării pacientului cu durere, tratamentului medicamentos de comun cu medicul, îngrijirii pacientului, inclusiv în caz de complicaţii. O atenţie deosebită s-a acordat comunicării cu pacientul, suportului psihologic bolnavului şi rudelor.

Sperăm că crearea condiţiilor necesare pentru implementarea „Protocolului clinic naţional în îngrijiri paliative” pas cu pas vor asigura un sfârşit decent pentru pacienţii cu cancer.

Din partea Centrului de sănătate Ştefan Vodă rămâne în vigoare apelul: „Stimaţi cetăţeni! Daţi importanţă invitaţiei lucrătorilor medicali de a susţine examenul profilactic. Nu rataţi şansa de a fi beneficiarii celei mai mari bogăţii – sănătatea”.

Mariana HARET,

şef CS Ştefan Vodă