Noutăți Posturi Vacante

DGASPF Ștefan Vodă anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de asistenți sociali comunitari în s. Talmaza/2 persoane/

Cerințe: cetățean al Republicii Moldova, cu  studii medii speciale sau superioare preferabil în asistență socială, pedagogie, drept, medicină. Posedarea limbii de stat, cunoașterea computerului (Word, Excel, Internet), neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă, fără antecedente  penale,  apt de muncă din punct de vedere medical.

  Actele necesare pentru participarea la concurs: cerere de participare, c/buletinului de identitate însoțită de fişa personală, c/diplomelor de studii, c/ carnetului de muncă, certificat medical nr.086/e.

  Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe adresa: or. Ștefan Vodă, str. Testemițanu, 1, etajul 2, biroul 5.

Informații la tel.  0242 2-31-10; 0242 2-32-42.