Noutăți Posturi Vacante

DGASPF Ștefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în Serviciul protecția familiei și copilului

   Cerințe: cetățean al Republicii Moldova, cu studii superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul asistenţei sociale, administrației publice,  pedagogiei, dreptului, medicinii.  Posedarea  limbii de stat,  cunoașterea computerului (Word, Excel, Internet), fără antecedente penale, apt de muncă din punct de vedere medical, neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

  Actele necesare pentru participarea la concurs: cv, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare,  formular de participare la concurs, cazier judiciar sau declarație de proprie răspundere, copia carnetului de muncă, certificat medical nr.086/e.

  Actele necesare se vor depune timp de 20 de zile calendaristice de la publicarea anunțului  pe adresa: or. Ștefan Vodă, str. Testemițanu,1, etajul 2, biroul 10.

Tel: 0242 2-32-42.