Noutăți Posturi Vacante

DGASPF anunță concurs pentru ocuparea funcției de asistent social

Direcția generală asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă

anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:

Asistent social comunitar în s. Ermoclia

Cerințe: cetățean al Republicii Moldova, cu  studii medii speciale sau superioare preferabil în asistență socială, pedagogie, drept, medicină. Posedarea limbii de stat, cunoașterea computerului (Word, Excel, Internet), neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă, fără antecedente penale, apt de muncă din punct de vedere medical.
Actele necesare pentru participarea la concurs: cerere de participare, c/buletinului de identitate insoţită de fişa personală, c/diplomelor de studii, c/ carnetului de muncă, certificat medical nr.086/e.
Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe adresa:
or.Ștefan Vodă, str.Testemițeanu 1, etajul 2, biroul 5.
Informații la tel. 0242 2-31-10; 0242 2-32-42.