Noutăți

DGASPF a finalizat raportarea privind activitatea în anul 2019

La 5 februarie curent, Direcția generală asistență socială și protecția familiei a finalizat raportarea privind activitatea în anul 2019. La ședință de dare de seamă au participat șefii serviciilor sociale, specialiștii direcției, managerii centrelor sociale pentru copiii și oamenii în etate, 3 asistenți sociali supervizori. Prezența la această întrunire a dlui Vasile Maxim, președintele raionului, și dlui Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului, vorbește de la sine despre importanța acestui domeniu de activitate și impactul asupra calității vieții locuitorilor  raionului.

Despre activitatea centrelor, realizările frumoase, problemele soluționate, carențe în muncă de zi cu zi și greutăți întâlnite au vorbit dl Vadim Dimitrenco, managerul Centrului de asistență specializată și plasament temporar „Încredere” or. Ștefan Vodă, dl Leonid Vremere, managerul Centrului de asistență socială pentru persoane vârstnice și cu dizabilități s. Talmaza, dna Portarescu, specialist al Centrului de asistență socială pentru cuplu mamă-copil și pentru copii aflați în situații de risc s. Olănești. Prezentarea raporturilor în PowerPoint a dat posibilitatea de a confirma conținutul rapoartelor prin multiplele fotografii de la diferite evenimente desfășurate pe parcursul anului.

Raportul de totalizare a activității multiaspectuale a DGASPF a prezentat dna Aurica Cebotari, șefa direcției. Toate eforturile angajaților direcției, 223 la număr, au fost îndreptate spre realizarea scopului principal – îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor categorii de beneficiari care din cauza unor factori de natură economică, fizică, psihologică sau socială nu au posibilitate să îşi asigure un nivel decent de viaţă. Datele statistice din raport adeveresc faptul că a fost efectuat un volum enorm de mare de lucru, beneficiarii fiind mulțumiți de serviciile prestate și ajutoarele acordate. Totodată sunt și rezerve în activitate, probleme nesoluționate, cetățeni nemulțumiți. În anul 2020 se vor depune eforturi susținute pentru a schimba situația în mai bine, a punctat la finele raportului dna Cebotari.

Dl Maxim a mulțumit tuturor angajaților din domeniul social pentru munca depusă cu mult suflet și responsabilitate. Totodată președintele raionului a menționat că domeniul social n-are hotare, astfel, sunt nu puține rezerve în activitate. Problema majoră – nu sunt identificate și luate la evidență toate persoanele vârstnice care au nevoie de îngrijire la domiciliu sau de un alt ajutor din partea statului, indiferent de statutul lor. Președintele raionului a îndemnat angajații direcției cât mai mult să se afle în teritoriu, monitorizând situația la fața locului, vizitând beneficiarii și potențialii beneficiari. Dl Maxim a menționat că este necesar de instituit în primării funcția de specialist în drepturile copilului. Exemplul pozitiv în acest sens există în primăria s. Feștelița. Este necesară o conlucrare strânsă dintre toți actorii sociali pentru a schimba radical situația, mai ales în acordarea corectă a ajutorului financiar, a punctat președintele raionului.

Dl Baligari a menționat că pe parcursul anului s-au realizat multe evenimente, s-au luat măsuri concrete care au schimbat viața oamenilor nevoiași spre bine. Angajații din domeniul social muncesc în condiții deloc ușoare, îndeplinind un volum mare de lucru. Deoarece nu greșește doar acel ce nu face nimic, în orice activitate sunt și neajunsuri, scăpări care afectează oamenii aflați în dificultate. Există regulamente de funcționare a diferitor serviciilor care nu se poate de încălcat, dar aceasta nu înseamnă că persoanele care nu se încadrează în prevederile regulamentelor pot rămâne fără atenția din partea asistenților sociali și altor funcționari. E necesar de dezvoltat servicii de alternativă pentru a acoperi toate necesitățile existente. Prin colaborare și eforturi comune se poate de rezolvat multe probleme în folosul cetățenilor, a conchis dl Baligari.

Despre problemele cu care se confruntă în activitate au vorbit dna Morari, specialist în drepturile copilului, dl Dimitrenco și alții. La ședință au fost trasate principalele obiective pentru anul 2020.

RAPORT DGASPF 2019   (Bifați pentru a face cunoștință cu raportul în PowerPoint)