Noutăți

Despre realizări și probleme din sistemul educațional

Ședința de dare de seamă cu privire la activitatea Direcției Generale Educație pentru anul 2019 s-a desfășurat la 26 februarie curent, în sala de ședințe a instituției. Alături de 17 angajați ai direcției au fost prezenți dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului pe probleme sociale, dl Victor Sînchetru, președintele Consiliului raional al sindicatului din învățământ. Au fost invitați la ședință dl Grigore Vorfolomei, directorul școlii sportive raionale, dna Vera Lazarev, directorul Centrului raional de creație pentru copii și adolescenți, dl Andrian Pușcă, directorul taberei „Dumbrava”.

Dna Raisa Burduja, șefa DGE, a prezentat un raport amplu, menționând că în scopul realizării obiectivelor trasate specialiștii DGE au desfășurat un șir de activități – formări, seminare instructive, monitorizări etc. Au fost puse în aplicare Legea 270, HG 1231 și 969 cu modificările ulterioare, astfel, pe parcursul anului 2019 de 3 ori au fost elaborate listele de tarifare a cadrelor didactice, personalului nondidactic și auxiliar. La capitolul salarizare există mai multe probleme: nu toate cadrele beneficiază de spor pentru caracter specific, la stabilirea performanțelor există subiectivitate, salariul conducătorilor nu este adecvat, spre exemplu, directorul grădiniței cu o grupă primește același salariu ca și conducătorul grădiniței cu 6 grupe, deși volumul de lucru și responsabilitatea sunt diferite.

Mai mulți ani la rând specialiștii DGE îndeplinesc un volum de lucru dublu (în cel mai bun caz), deoarece 12 locuri sunt vacante. Motivul principal este salariu considerabil mai mic ca în instituțiile de învățământ. În general, lipsa cadrelor didactice este cea mai gravă problemă în învățământ. La moment, există o problemă stringentă cu predarea limbii engleze, informaticii etc. În 2019 au venit la lucru 2 specialiști tineri din cei 7 repartizați de minister…

În pofida tuturor greutăților, în anul 2019 au fost înregistrate mai multe realizări, una din cele mai însemnate fiind promovarea examenelor de bacalaureat la 100 de procente cu media mai ridicată decât cea pe republică. Totodată rezultatele elevilor la olimpiadele republicane sunt foarte modeste, mai ales la disciplinele fixe. Cauza e aceeași – lipsa cadrelor didactice competente la matematică, fizică, chimie, informatică etc.

Dl Vorfolomei și dna Lazarev au ridicat probleme similare – lipsa edificiilor pentru sport și centrul de creație, cercurile fiind amplasate în diferite locuri acomodate. Deși noi ne mândrim cu faptul că avem în raion tabără de odihnă pentru copii „Dumbrava”, ea deja nu corespunde cerințelor contemporane (lipsa bazinului de scăldat, numărul mare de copii în saloane etc.) din ce cauză DGE pierde licitațiile la CTAS.

Este imposibil de enumerat toate problemele existente în învățământ, la fel ca și realizările obținute prin efortul comun al profesorilor, elevilor, părinților, antrenorilor, conducătorilor de cercuri, altor parteneri sociali.

Totodată, după părerea dlui Sînchetru, există probleme la soluționarea cărora poate contribui Consiliul raional prin informarea organelor ierarhic superioare despre existența lor. Este vorba despre indicatorii de performanță – la acest capitol este necesar de făcut modificări pentru a evita subiectivitatea și a motiva cadrele didactice după merit. Discordanța în salarizare tot este un factor negativ care influențează asupra completării cu specialiști ai direcțiilor de educație, și nu numai. O altă problemă ține de nivel local – înlocuiri în grădinițele de copii pentru care nu se plătește salariul cadrelor didactice.

Dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului, având în spate 32 de ani de muncă în învățământul profesional, știe foarte bine cât de grea este munca în sistemul de educație și câte probleme există. Dânsul a mulțumit angajaților DGE care țin piept tuturor provocărilor și în condiții deloc ușoare muncesc și nu pleacă din sistem. Dl Baligari a asigurat că conducerea raionului va informa instanțele abilitate de rang republican despre problemele care nu pot fi soluționate fără implicarea ministerului de resort sau a guvernului. Totodată Consiliul raional va acorda susținere financiară, în măsura posibilităților, pentru soluționarea problemelor acute, pentru proiecte elaborate și investițiile atrase, pentru motivarea cadrelor didactice și elevilor performanți.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”