Noutăți

Despre realizări frumoase, dar și șansa pierdută…

Dl Iurie Afanasiev, șeful direcției construcții, gospodăriei comunale și construcții, a raportat despre activitatea direcției în anul 2017. La darea de seamă au participat trei membri ai colectivului, deoarece în specialist se află în concediu de maternitate, iar o funcție este vacantă. De menționat, că toată conducerea raionului a participat la această ședință de bilanț, prin prezența sa confirmând importanța activității direcției în dezvoltarea infrastructurii raionului.

Dl Afanasiev a numit obiectele din toate domeniile reparate pe parcursul anului – instituțiile din asistența socială, educație și medicină, sectoarele de drum, reparate în beton asfaltic sau cu piatra spartă, precizând din ce surse au fost alocate finanțele, inclusiv aportul Consiliului raional. (Raportul integral cu toate cifrele concrete și obiectele reparate va fi publicat pe site-ul în rubrica „Transparența decizională” „Rapoarte”). Vorbind de rezervele în activitate șeful direcției s-a referit, în primul rând, la eșecul suferit la procurarea autogreiderului, astfel rămânând nevalorificată o sumă impunătoare din Fondul rutier.

Aflați în criza de cadre, specialiștii direcției totuși a îndeplinit un volum mare de lucru, a subliniat dl Molozea, președintele raionului. Completarea statelor este o sarcină pentru anul 2018. Valorificarea surselor financiare cu destinația specială trebuie să fie pe prim plan, a punctat președintele raionului. Trebuie de tras învățăminte din ceia ce s-a întâmplat din cauza că n-au fost luate în seamă toate riscurile posibile la desfășurarea licitației. O altă latură a activității – întocmirea devizului de cheltuieli pentru diferite reparații. Specialiștii direcției fiind neautorizați n-au dreptul să presteze aceste servicii la obiecte mari, doar să facă devize estimative. Prin urmare, aceste servicii trebuie să presteze divizierii autorizați de lista cărora și contacte trebuie să dispună direcția pentru a îndruma solicitanții din raion. Devizul făcut de specialist costă bani, însă exclude greșelile și suspecții în corupție. Programul rutier trebuie de revăzut, sectoarele de drum pentru reparație fiind selectate prin consultări cu primarii localităților și consilierii locali, a punctat dl Molozea.

Dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, a accentuat că planul de activitate a direcției trebuie să fie în concordanță cu planul strategic de dezvoltare socio-economică a raionului. Nevalorificarea surselor din Fondul rutier va avea impact negativ asupra dezvoltării raionului…

Vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, a cerut să fie descifrate unele sume din raport ca să fie clar fiecăruia cetățean ce lucrări s-au făcut, de unde au venit sursele financiare. A fost mare aportul colectivelor instituțiilor și conducerii raionului care permanent a monitorizat mersul lucrărilor de reparație capitală. S-a muncit mult în direcție, deoarece anul a fost rodnic în plan financiar. Totodată există rezerve ce țin de capacitatea organizatorică, funcțională și de planificare.

La finele ședinței conducerea raionului a mulțumit pentru activitatea desfășurată în anul 2017, deoarece specialiștii direcției s-au străduit să facă față cerințelor în pofida tuturor greutăților întâlnite.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”