Noutăți

Descentralizarea nu exclude conlucrarea

„Prin colaborare constructivă vom atinge scopul comun de a îmbunătăți situația în toate sferele de activitate a administrației publice de nivelul I și II” – acesta a fost laitmotivul ședinței de lucru la care au participat conducerea raionului, șefii direcțiilor subordonate Consiliului raional și primarii localităților.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a informat prezența despre faptul că ADR Sud a alocat 4 mln 700 mii lei pentru reparația drumului de la Talmaza spre Cioburciu. Astfel, cu contribuția Consiliului raional de un milion de lei, 2800 metri de drum vor fi reparate în varianta albă și 600 metri de drum de acces în sat vor fi asfaltate. Este o noutate bună pentru raionul Ștefan Vodă în situația instabilității politice și economice în țară.

Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, s-a referit la probleme din sfera socială soluționarea cărora cere implicarea autorităților publice locale de nivelul I. Așadar, 48 de lucrători sociali deservesc 497 de beneficiari la domiciliu. După analiza semnalelor parvenite din diferite localități despre unele nereguli în această sferă, direcția asistență socială a luat decizia de a evalua situația în teritoriu. Până în prezent au fost scoase de la deservire 31 de persoane din 12 localități, prin urmare, vor fi selectați alți beneficiari cu necesități stringente. Persoanele trebuiesc selectate cu principialitate și obiectivitate maximă, a accentuat dl Gherman, la fel trebuie să acționeze comisiile obștești care selectează persoanele nevoiașe pentru acordarea ajutorului din fondul de rezervă al bugetului raional.

Informarea corectă a sătenilor aflați în dificultate despre modul de acordare a ajutorului social și pentru perioada rece a anului este o altă sarcină importantă. În 2014 de ajutorul pentru perioada rece au beneficiat 5690 de familii, în 2015 deja primesc ajutorul 1814 de familii.

Se apropie 3 decembrie, Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Numărul acestor persoane în raionul nostru depășește cifra de patru mii, iar ajutorul cu ocazia consemnării acestei zile, 400 lei, va fi acordat la 981 de locuitori cu necesități speciale. Iarăși apare problema selectării obiective a beneficiarilor și acordării atenției și ajutorului din partea APL, agenților economici din teritoriu etc.

Nu există probleme ce țin de încălzirea grădinițelor și instituțiilor preuniversitare, la moment căldura este pornită peste tot. Alimentația copiilor s-a schimbat spre bine, însă mai există momente ce trebuie de ținut sub control pentru ca toți banii alocați de stat pentru alimentație să fie valorificați cu folos maxim pentru copiii de la grădinițe și școli.

În timpul apropiat în unele localități se vor desfășura concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori ai instituțiilor preșcolare și celor preuniversitare, comisiile de concurs fiind formate conform regulamentului, publicat recent în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Toți solicitanții trebuie să treacă certificarea preventivă fără care nu vor fi admiși la concurs. De calificarea și profesionalismul cadrelor de conducere în mare măsură depinde viitorul instituțiilor instructiv-educative, de aceea trebuie de făcut o alegere bună.

În sistemul raional de învățământ mai persistă o problemă foarte durută – soarta școlilor mici pe care le paște pericolul desființării. La nivel raional se caută soluții potrivite, însă situația se complică tot mai mult…

Fără sprijinul și bunăvoința primarilor nu pot fi soluționate nici problemele ce țin de sănătatea publică. S-a agravat catastrofal situația cu tuberculoza, în unele localități numărul îmbolnăvirilor a crescut cu 200-300 de procente. Astfel, în 2014 au fost depistate 39 de cazuri de tuberculoză, din care 32 sunt cazuri noi, prin cei maturi bolnavi fiind și șapte copii. Nici transportarea donatorilor de sânge în centrul raional în zilele stabilite nu e posibilă fără implicarea nemijlocită a primarilor localităților. Numai prin eforturi comune pot fi soluționate și multe alte probleme vitale ale societății noastre raionale.

Dna Mariana Haret a informat primarii despre faptul că, spre deosebire de anii precedenți, banii pentru polițele de asigurate medicală procurate în anul curent de unele primării pentru păturile social vulnerabile și nefolosite nu se vor transfera pe anul viitor, prin urmare, ar trebui de rezolvat problema cu utilizarea polițelor până la anul nou.

Dna Liuba Ceban, șef adjunct al Inspectoratului fiscal de stat pe raionul Ștefan-Vodă, a pus accente pe impozitul privat, care în raion se încasează nesatisfăcător, și pe necesitatea deplasării perceptorilor fiscali din localitățile raionului la domiciliul contribuabililor rău-platnici pentru sporirea încasării impozitelor.

Au fost abordate și alte probleme ce țin de colaborarea între APL de nivelul I și II.

Valentina GORNOSTALI