Noutăți

Demersurile de acordare a mijloacelor financiare, evaluate

Ședința comisiei raionale pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din bugetul raional, prezidată de către dl Nicolae Molozea, președintele raionului și președintele comisiei, a avut loc la dată de 14 martie curent.

În adresa președintelui raionului au parvenit 93 de petiții, toate de ordin financiar. Membrii comisiei au examinat fiecare dosar, documentele justificative. Au fost acceptate 71 de petiții ale cetățenilor raionului aflați în situație grea de viață preponderent în legătură cu starea precară a sănătății, condiții grele materiale etc. 21 de petiții au fost respinse deoarece contraveneau Regulamentului de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului raional, o petiție va fi examinată la următoare ședință a comisiei din cauza unor neclarități în dosar.

Decizia finală ce ține de acordarea mijloacelor financiare vor lua consilierii raionali la ședința din 21 martie curent.