Noutăți

Demersurile cetățenilor, evaluate

Ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional a avut loc la 27 februarie, în ajunul ședinței ordinare a Consiliului raional din 2 martie 2017.

Dna Viorica Dimitrenco, specialist superior al secției administrația publică, secretara comisiei, a prezentat membrilor comisiei 35 de dosare ale petiționarilor parvenite din localitățile raionului. Fiecare cerere a fost analizată minuțios pentru ca să fie susținute persoanele nevoiașe care au nimerit în cele mai dificile situații din cauza incendiilor, maladiilor incurabile, intervențiilor chirurgicale costisitoare etc. Membrii ședinței au examinat și cazuri tragice când familiile aveau nevoie de bani pentru a transporta corpurile neînsuflețite a rudelor apropiate care au decedat în Rusia și Ucraina. În dependență de caz, au fost acordat ajutorul financiar între 1000 și 7000 lei. (Decizia Consiliului raional cu privire la acordarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional va fi publicată pe site-ul Consiliului raional și în Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.)

Cinci dosare au fost respinse din motive obiective – persoanele care au depus cererea la Consiliul raional deja au beneficiat de ajutorul financiar din fondurile locale, adică de la primărie. Acest criteriu este important, deoarece sunt persoane care cu regularitate primesc ajutoare, deși situația lor, dacă să luăm în comparație cu alți cetățeni, nu este atât de dificilă. Dar se fac și excepții, când oamenii primesc ajutor din două fonduri, dar să nu dea Domnul să nimerească cineva în situații asemenea! Când ești țintuit la pat, având picioarele amputate, fără un suflet apropiat alături, nu schimbă viața ajutorul alocat odată în an, cât de mare n-ar fi el…

Patru dosare au fost readresate fondului de susținere socială a populației, încă două n-au fost examinate deoarece n-aveau avizul ședințelor comisiilor obștești din localitate. În total 23 de persoane nevoiașe vor primi ajutorul financiar din fondul de rezervă a Consiliului raional.

Secția administrație publică