Noutăți

Demararea lucrărilor de reparație la Școala Primară „Grigore Vieru”

Recent, am avut, în calitate de oaspeți, reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în cadrul unei vizite planificate în contextul implementării proiectului “Lucrări de reparație la Școala Primară Grigore Vieru din or. Ștefan Vodă”. Scopul deplasării reprezentanților Direcției Management Proiecte a Consiliului Județean, în frunte cu dl Nicolae Săcuiu, director executiv a fost semnarea în original a Acordului de Finanțare cu dl Nicolae Molozea, vizita la obiectivul finanțat, respectiv Școala Primară “Grigore Vieru”, precum și întocmirea procesului verbal de începere a lucrărilor între reprezentanții celor 2 instituții implicate în proiect. Discuția a derulat împreună cu reprezentanții domeniilor de resort din cadrul Consiliului raional și a continuat cu deplasarea la obiectul investiției.

E de menționat faptul că demararea activităților în cadrul proiectului respectiv este posibilă în urma semnării Acordului de Colaborare dintre Consiliul Raional Ștefan Vodă și Consiliul Județean Brașov în toamna anului trecut și drept rezultat al negocierii de către dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a alocării unor surse financiare din partea partenerilor de peste Prut.

Obiectivul general al proiectului este crearea condițiilor educaționale optime pentru elevii Școlii Primare “Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă aplicând tehnologiile energo-eficiente și racordarea la standardele europene preluând modelul României și acesta va presupune termoizolarea fațadei edificiului, înlocuirea tâmplăriei externe (uși și geamuri), precum și lucrări de reparație a sistemului de încălzire. Divizul total al lucrărilor, estimat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică este de 3 mln 302 mii lei.

Dl Nicolae Molozea susține necesitatea concentrării asupra domeniului educației din raion și, după cum a promis, a făcut posibilă crearea unor condiții optime de studii în cadrul Liceului Teoretic “Ștefan Vodă” (obiectiv realizat cu suportul Consiliului Județean Dâmbovița) și a contribuit esențial la crearea premiselor de modernizare a IP Școala Primară “Grigore Vieru” prin asigurarea condițiilor necesare de educare a elevilor din ciclul primar, cu aportul financiar al Consiliului Județean Brașov (proiect în derulare). Din surse adiționale parvenite în urma corelării bugetului va fi reabilitat și pavajul din curtea școlii.

Cu “Doamne, ajută!” rămânem în așteptarea rezultatelor proiectului și a conlucrării ulterioare prin consolidarea şi aprofundarea relaţiilor de colaborare dintre regiunile și, desigur, țările noastre.

Adelina Barbăneagră, șef, Direcția economie și atragerea investițiilor