Noutăți

Delegația din județul Brașov a vizitat raionul Ștefan Vodă

O delegație impunătoare din județul Brașov condusă de către dl Andrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, a vizitat, la 19 septembrie, raionul Ștefan Vodă. Prima parte a întâlnirii a avut loc în școala de arte „Maria Bieșu” unde oaspeții din România s-au întâlnit cu conducerea raionului Ștefan Vodă, consilierii raionali, șefii direcțiilor și instituțiilor din raion. Dl Iurie Moiseev, președintele raionului, a mulțumit Consiliului Județean Brașov, conducerii și consilierilor, Agenției de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov pentru ajutorul financiar considerabil acordat pentru realizarea proiectului de reparație capitală a școlii primare din centrul raional. Acest ajutor a fost acordat în cadrul acordului de colaborare care a fost încheiat cu partea română de fostul președinte al raionului, dl Nicolae Molozea. La întrunire, pe lângă 17 consilieri județeni, patru reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Durabilă, au fost prezenți și 17 primari ai localităților din județul Brașov. Acorduri de înfrățire și colaborare între partea română și moldovenească întâi de toate au fost încheiate la nivel de primării. Despre roadele fructuoase a acordurilor viabile la ambele nivele au vorbit primarii dnii Gheorghe Anghel, Vladislav Cociu, dl Nicolae Molozea, dna Eufrosinia Dubcovețchi, consilier raional, primarii din județul Brașov. Laitmotivul tuturor mesajelor a fost unic: suntem frați, vorbim o limbă, avem o istorie comună, râvnim cu toții la o viață mai bună, prin urmare, colaborarea multiaspectuală va continua în pofida tuturor circumstanțelor nefaste. În semn de gratitudine pentru proiectul implementat în comun dl Iurie Moiseev i-a înmânat dlui Andrian-Ioan Veștea și dlui Mihail Lucian Pascu, președinte ADDJB scrisori de mulțumire. Fiecare membru al delegației române a primit în dar un cadou din partea Consiliului raional Ștefan Vodă.

A doua parte a evenimentului, și mai emoționantă, a avut loc la școala primară unde oaspeții dragi au fost întâlniți cu pâine și sare de către elevii și cadrele didactice ale acestei instituții. Dna Galina Iuraș, directorul școlii primare, a exprimat recunoștința întregului colectiv pentru ajutorul acordat în reparația capitală a instituției. „Activăm în cele mai bune condiții datorită gestului generos al Consiliului Județean Brașov și poporului român. Ne vom strădui să oferim elevilor noștri o educație de calitate, să creștem adevărați patrioți ai țării și neamului românesc”, a rostit dna director aducând în dar dlui Veștea un cadou simbolic. Instituția s-a bucurat încă de un gest nobil din partea unui primar român care a adus în dar un lot de cărți în limba română.

Oaspeții au văzut cu ochii proprii condițiile create în școala primară cu ajutorul părții române și au rămas adânc impresionați deoarece cu eforturi comune s-au realizat lucrări utile și necesare, dar și frumoase.

Sperăm cu toții la noi proiecte comune în beneficiu cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. La mai mult și la mai mare!