Noutăți

Declarațiile de integritate – corecte și la timp

La 1 martie curent în sala de ședință Consiliului raional a avut loc întrunirea funcționarilor publici, conducătorilor organizațiilor publice cu dl Lilian Chișca, șeful direcției control venituri și proprietăți CNI, și dl Sergiu Popov, șeful direcției control incompatibilități CNI.

Dl Chișca a menționat că 1.01 – 31.03.2016 este perioada în care persoanele prevăzute la art.3 din Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese și art.3 din Legea nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere au obligația depunerii declarațiilor anuale. În acest context scopul vizitei reprezentanților Comisiei Naționale de Integritate a fost acordarea consultanței referitoare la completarea corectă și depunerea în termen a declarațiilor. Domnii Chișca și Popov au făcut explicații detaliate, aducând unele exemple din experiența de activitate, au răspuns la întrebări parvenite de la participanții întrunirii.

În sprijinul subiecților declarării, Comisia Națională de Integritate a pregătit modele de completare corectă a declarațiilor, care sunt disponibile accesând următorul link  http://cni.md/?p=1604.

În corespundere cu prevederile art. 3302 din Codul contravențional, nedepunerea declarațiilor în termenele prevăzute de lege se sancționează cu amenda de la 75 la 150 de unități convenționale (de la 1500 la 3000 lei).