Blog Deciziile Consiliului Raional

Deciziile Consiliului raional Ștefan Vodă adoptate la ședința ordinară din 19 mai 2022

Decizia nr. 2/1 din 19.05.2022 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021.

Decizia nr. 2/2 din 19.05.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021  “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”.

Decizia nr. 2/3 din 19.05.2022  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2022.

Decizia nr. 2/4 din 19.05.2022  Cu privire la formarea unor bunuri imobile prin separare.

Decizia nr. 2/5 din 19.05.2022  Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/8 din 06.11.2008   “Cu privire la transmiterea în folosință a unor bunuri imobile ale Consiliului raional, instituțiilor medico-sanitare publice raionale”.

Decizia nr. 2/6 din 19.05.2022  Cu privire la numirea în funcția de șef al IMSP Centrul de sănătate Crocmaz.

Decizia nr. 2/7 din 19.05.2022  Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 03 martie 2022 “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2022”.

Decizia nr. 2/8 din 19.05.2022  Cu privire la casarea literaturii din fondul de bibliotecă și a unor mijloace fixe din dotarea instituțiilor de învățâmânt din raion.

Decizia nr. 2/9 din 19.05.2022  Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice Gimnaziul „Academicianul Mitrofan Ciobanu” din satul Copceac

Decizia nr. 2/10 din 19.05.2022  Cu privire la atribuirea statutului juridic de executor secundar de buget (persoană juridică).

Decizia nr. 2/11 din 19.05.2022  Cu privire la aprobarea Consiliilor de administrare ale instituțiilor  medico – sanitare publice din raionul Ștefan Vodă

Decizia nr. 2/12 din 19.05.2022  Cu privire la aprobarea planului anticorupție al Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anii 2022 – 2023.

Decizia nr. 2/13 din 19.05.2022  Cu privire la modificarea deciziei  Consiliului raional nr. 7/1 din 18.11.2021  “Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare prin lichidare  a Instituției Publice Școala auxiliară internat din s. Popeasca”

Decizia nr. 2/14 din 19.05.2022   Cu privire la inițierea procedurii de achiziție  a unui bun imobil în proprietatea publică  a Consiliului raional Ștefan Vodă

Decizia nr. 2/15 din 19.05.2022  Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2022