Deciziile Consiliului Raional

Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința extraordinară din 20 noiembrie 2020

5.1 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.3 din 08.05.2020 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2020”

5.2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2020

5.3 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi unele burnuri din proprietatea publică a statului

5.4. Cu privire la reorganizarea IMSP „Centrul de sănătate Antonești”

5.5 Cu privire la organizarea și efectuarea evidenței militare în raionul Ștefan Vodă a tinerilor de sex masculin cu anul nașterii 2005

5.6 Cu privire la dizolvarea, prin lichidare, a IP „Prier”

5.7 Cu privire la retragerea calității de membru al raionului Ștefan Vodă din cadrul Asociației Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”

5.8 Cu privire la modificarea deciziei nr. 4.12 din 17.09.2020 „Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitație publică a unor mijloace de transport”

5.9 Cu privire la modificarea deciziei nr. 5.15 din 08.08.2013 „Cu privire la reorganizarea Centrului comunitar de asistență socială din s. Olănești”

5.10 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea publică a Consiliului raional în proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale din cadrul raionului

5.11 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

5.12 Cu privire la acordarea garanției financiare

5.13 Cu privire la acordul de transmitere din gestiunea Consiliului raional în gestiunea Ministerului Economiei și Infrastructurii a unor drumuri publice locale de interes raional

5.14 Cu privire la acordarea premiului anual conducătorilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru rezultatele activității în anul 2019