Proiecte de decizii

Proiectul de decizie cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 prezentat spre audiere publică

6.4 Decizie cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 5-a

Anexa nr. 5b

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe pe 11 luni ale anului 2020 și proiect pe anul 2021

Dinamica veniturilor curente ale bugetului raional pe anii 2017-2021

Formarea veniturilor bugetului raional Informație privind alocațiile prognozate pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023 a bugetului raional structurat pe programe

Informație privind efectivul -limită de personal proiect pe anul 2021 pe instituțiile finanțate din bugetul raional

Informație privind resursele colectate ale instituțiilor bugetare pe anii 2021-2023 finanțate de la bugetul raional

Sinteza bugetului raional Ștefan Vodă la cheltuieli pe anul 2021

Sinteza cheltuielilor bugetare din contul surselor proprii a bugetului raional preconizate pe anii 2021-2023 Sinteza veniturilor bugetului raional Ștefan Vodă pe anul 2021