Noutăți

De suport monetar au beneficiat 33 de persoane vulnerabile

La ordinea de zi a Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate care a avut loc la 11 decembrie curent a fost pusă chestiunea cu privire la selectarea familiilor/persoanelor defavorizate care vor beneficia de serviciul social de suport monetar. Comisia a fost prezidată de către dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului pe probleme sociale și președintele comisiei. În total au fost depuse 33 de dosare din localitățile Antonești, Feștelița, Olănești, Alava, Crocmaz, Palanca, Volintiri, Cioburciu, Răscăieți, Tudora, Ștefănești, Carahasani, Purcari, Popeasca și Brezoaia. Membrii comisiei au analizat toate dosarele depuse, punând accent pe situația beneficiarilor, vârsta lor, în ce scop vor fi folosite sursele financiare alocate. Deoarece suma distribuită, 86800 mii lei, nu acoperea solicitările, unele sume cerute au fost micșorate.

Membrii comisiei au solicitat ca în viitor dosarele prezentate de către asistenții sociali să fie mai ample și mai argumentate, asistenții sociali indicând dacă solicitanții au copii sau alte rude apropiate  care sunt în stare să acorde ajutor solicitanților, întrucât Serviciul social de suport monetar este destinat persoanelor aflate în situație foarte grea de viață.  Membrii comisiei se întreabă: oare cu adevărat persoanele selectate la nivel local sunt cele mai vulnerabile din localitate? Pentru a clarifica situația, a fost luată decizia ca membrii comisiei de comun cu angajații Direcției generale asistență socială și protecția familiei să întreprindă vizite la beneficiari până la desfășurarea următoarei ședințe.

Astfel, aceasta a fost ultima ședința comisiei din anul 2019, toate sursele alocate Serviciului social de suport monetar fiind repartizate.