Educație

De la planificarea strategică la management de calitate

Conform imperativelor timpului, un manager de succes, nu numai asigură o bună funcţionare a instituţiei, dar şi caută soluţii pentru creşterea şi dezvoltarea ei. În acest context, pe data de 8,9 decembrie la direcţia învăţământ Ştefan Vodă a fost organizat un seminar cu conducătorii instituţiilor de educaţie timpurie din raion cu tema „Planificarea strategică”, care stă la temelia unui management de calitate. Pe parcursul acestor două zile, dl Sînchetru, în calitate de formator naţional, a adus la cunoştinţa participanţilor bazele unei planificări de dezvoltare instituţională. Pentru o asimilare mai temeinică a informaţiei, directorii au avut posibilitate să exerseze în situaţii concrete din propria experienţă. Pe lângă conţinuturile specifice abordate, fiecare a conştientizat valoarea comunicării eficiente, a lucrului în echipă şi a responsabilităţii personale şi profesionale. Practicile achiziţionate vor orienta actorii procesului educaţional spre un viitor mai bun al copiilor preşcolari.

Alina PORUBIN,

specialist superior, direcția învățământ