Noutăți

De la elaborarea Strategiei de Dezvoltare – la implementare

Recent, la direcția economie și atragerea investițiilor a avut un exercițiu practic în scopul realizării cu succes a proiectelor stipulate în Planul de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a raionului Ștefan Vodă 2016-2021. În cadrul acestuia specialiștii direcției economie și atragerea investițiilor împreună cu cei din secția administrație publică și cu vicepreședintele raionului, Alexandru Pavlicenco au abordat axa „Capacitate administrativă și cooperare teritorială”, obiectivul 2 „Îmbunătățirea capacității de relaționare și transparență în activitatea APL”, proiectul 8 „Elaborarea și implementarea a trei hărți de cooperare teritorială pe diferite sectoare de activitate”. Exercițiul a fost dezvoltat pe baza metodei matricei cu descrierea și schematizarea „arborelui problemei” provocând participarea la un asalt de idei care la rândul lor urmau să aducă claritate în esența problemei ce reiese din proiectul 8 și anume: „Lipsa hărților de cooperare teritorială: interraională, regională, internațională pe diferite sectoare de activitate”.

Astfel, au fost delimitate cauzele apariției problemei: neconștientizarea necesității elaborării hărților respective, nesistematizarea informației generalizate, lipsa de cunoștințe/abilități. Efectele: nesoluționarea suficientă a problemelor comunitare; numărul redus de parteneri, lipsa dialogului de cooperare, fragmentarea excesivă a serviciilor de interes comun, numărul redus de proiecte intercomunitare, transfrontaliere. Agenții vizați în soluționare: APL de nivelul I și II, serviciile desconcentrate, ONG-urile, agenții economici. Măsurile: identificarea sectoarelor, identificarea partenerilor, colectarea și sistematizarea informației, legalizarea parteneriatelor, elaborarea hărților de cooperare, identificarea simbolurilor pentru domenii, elaborarea proiectelor comune. Metodele: ședințe de lucru cu specialiștii din cadrul secțiilor/direcțiilor cu scopul stabilirii a 3 domenii în care vor fi elaborate hărțile, analiza sectoarelor partenerilor, stabilirea raportului de comunicare, colectarea de date statistice, stabilirea instrumentelor de lucru (chestionare, sondaje).

Așa gen de exerciții de abordare modernă a problemelor urmează a fi desfășurate în diferite grupuri responsabile de implementarea proiectelor vizate în cadrul Strategiei de Dezvoltare a raionului Ștefan Vodă 2016-2021 conform planului de implementare.

Sergiu BULGARI, specialist direcției economie și atragerea investițiilor