Noutăți

DAA a desfășurat o ședință de lucru cu deținătorii de animale

9 decembrie 2020. Pentru asigurarea condițiilor antiepidemice ședința a avut loc în școala de arte „M. Bieșu” unde e posibil de păstrat distanța socială. La întrunire cu tematica din domeniul zootehniei s-au prezentat în jur la 40 de deținători de animale. Moderatorul ședinței a fost Gheorghe Cernean, specialist superior al Direcției agricultură și alimentație a Consiliului raional Ștefan Vodă.

În debutul ședinței cu un cuvânt de salut a venit în fața prezenței Valentina Barbei, vicepreședintele raionului pe problemele economice care a subliniat că ramura zootehniei este foarte importantă pentru agricultură și economia țării. Munca deținătorilor de animale este foarte grea deoarece n-are întreruperi și cere eforturi zilnice de întreținere a animalelor. În pofida acestui fapt, oamenii să dedică acestei munci crescând vaci, oi, capre etc. deși nu se pot bucura de venituri mari din mai multe motive obiective și subiective. Guvernul Republicii Moldova întreprinde măsuri pentru a redresa situația în domeniul zootehnic, și Regulamentul care va fi adus la cunoștință este o dovadă bună în acest context.

Gheorghe Cernean a informat foarte detaliat deținătorii de animale din primăriile raionului despre Regulamentul privind acordarea de plăți directe per cap de animal, punând accent pe momentele principale care trebuie de respectat neapărat pentru a deveni eligibil în cadrul acestor măsuri de subvenționare a crescătorilor de animale. Spre exemplu, sunt pasibile pentru plata directă animalele înregistrate și exploatate în ferme zootehnice amplasate în extravilan, femele cu vârsta de cel puțin 12 luni, întreținute într-un efectiv de minim 10 capete vaci și juninci, 50 capete oi și mioare specializate în producția de lapte, 30 capete oi și mioare specializate în producția de carne, 30 capete capre și căprițe.  Plus la aceasta, animale trebuie să fie înregistrate în Registrul de Stat al Animalelor, să aparțină raselor incluse în Nomenclatorul raselor   omologate (raionate) în Republica Moldova, să fie asigurate riscurile de producţie în agricultură,  exploatația agricolă să fie  autorizată sanitar-veterinar etc.

Despre ce măsuri de sprijin este vorba? Iată ce prevede capitolul IV al Regulamentului:

 14.Valoarea plății directe acordată unui producător agricol pentru fiecare cap de animal se stabilește în funcţie de specia și categoria animalului, conform Măsurilor, după cum urmează:

1) Măsura 1 Plăți directe per cap de animal (bovine)

  1. a) Submăsura 1.1 Vaci din rase specializate pentru producția de lapte și mixte –7000 lei;
  2. b) Submăsura 1.2 Vaci din rase specializate pentru producția de carne –7000 lei;
  3. c) Submăsura 1.3 Junci peste 12 luni – 5000 lei;

2) Măsura 2 Plăți directe per cap de animal (ovine)

  1. a) Submăsura 2.1 Oi din rase specializate pentru producția de lapte și mixte –500 lei;
  2. b) Submăsura 2.2 Oi din rase specializate pentru producția de carne –500 lei;
  3. c) Submăsura 2.3 Mioare peste 12 luni –300 lei;

3) Măsura 3 Plăți directe per cap de animal (caprine)

  1. a) Submăsura 3.1 Capre –500 lei;
  2. b) Submăsura 3.2 Căprițe peste 12 luni –300 lei.

15.Pentru animalele de rasa pură, din rasa pentru care au fost atestate fermele zootehnice de prăsilă care foc obiectul evidenței zootehnice conform instrucțiunilor de bonitare, valoarea plății directe acordate se majorează cu 50%.

 Despre toată informația cu privire la Regulamentul în cauză puteți afla personal la Direcția agricultură și alimentație, primind și o consultație profesionistă sau la telefon 0242-2-53-06.

La ședință au fost invitați și specialiști din alte domenii care au prezentat informații utile. Astfel, Petru Scerbatiuc, reprezentantul unei companii de asigurări, a informat prezența despre condițiile de asigurare a animalelor, iar Burlac Tatiana și Băluţa Eugenia, specialiștii sectorului teritorial Ștefan Vodă al  ANSA, au explicat  ce condiții este necesar de creat pentru a primi autorizația sanitar-veterinară.

Deținătorii de animale au adresat specialiștilor întrebări, primind răspunsuri competente, au adus ca exemplu situații din propria activitate pentru a afla cum poate fi soluționată problema în cauză.

După părerea participanților, grație specialiștilor DAA, ședința de lucru a fost utilă și actuală.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”