Anunțuri Noutăți

Cursuri de instruire în cadrul Programului „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA)

Direcția de economie și atragerea investițiilor anunță despre lansarea cursurilor de instruire în cadrul Programului „Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA)”. Instruirea va oferi antreprenorilor dezvoltarea abilităților și competențelor antreprenoriale, modele inovative de management ale afacerii, răspunsuri la întrebările specifice activității antreprenoriale desfășurate, va stimula eficientizarea și extinderea activității antreprenoriale, etc.

Programul național de instruire a antreprenorilor „Gestiunea Eficientă a Afacerii” este un program de instruire continuă destinat antreprenorilor de orice vârstă ce practică activități economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-și sporească abilitățile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

Modulele de instruire propuse sunt:

 1. Planificarea strategică a afacerii;
 2. Managementul financiar;
 3. Bazele marketingului;
 4. Marketing on-line;
 5. Tehnici eficiente de vânzări și negocieri;
 6. Evidența contabilă și administrarea fiscală;
 7. Legislația muncii;
 8. Managementul ecologic pentru IMM.

Instruirea vă oferă:

 • Elemente de planificare și implementare a strategiei în afaceri;
 • Inovative de management ale afacerii, sporirea performanței întreprinderii;
 • Analiza financiară a întreprinderii;
 • Metode noi de promovare a întreprinderii;
 • Noi piețe de desfacere;
 • Formularea ofertelor și negocierea contractelor;
 • Cadrul legislativ privind managementul resurselor umane;
 • Educația ecologică a antreprenorilor;
 • Răspunsuri la întrebări specifice activității antreprenoriale.

Cursurile de instruire, la modulul selectat de antreprenori, vor fi desfășurate timp de 2 zile (21 ore academice)  pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Pentru înregistrare la instruire vă rugăm să contactați persoanele responsabile din cadrul Direcției economie și atragerea investițiilor la numerele de telefoane (0242) 23029 sau 060309667 până la 28.10.2019.