Noutăți

Cursuri de formare profesională de scurtă durată pentru bibliotecari

   Cursurile de formare profesională de scurtă durată pentru bibliotecarii din bibliotecile publice și cele din instituțiile de învățământ a raionului Ștefan Vodă continuă. Astfel, la 25 martie 2019, în calitate de formator a evoluat dna Ludmila Corghenci, formator național, președinte al Comisiei Formare Profesională Continuă CBN, șef Centru Formare Profesională Continuă BNRM.

   Formabilii au avut posibilitatea să-și dezvolte cunoștințele legate de cele două subiecte prezentate: „Cultura informației a bibliotecarilor și a utilizatorilor. Proiecte și activități de succes în biblioteci” și „Regulamentul de conferire a categoriilor de calificare”. Necesitatea dezvoltării competențelor de cultura informației, în primul rând pentru bibliotecari, vorbește de la sine, pentru că biblioteca este ajutorul de bază în familiarizarea cititorului cu standardele culturii informației și anume accesarea, evaluarea și utilizarea informației. Acest subiect este pe cât se poate de actual în contextul proliferării informației electronice și a diversității ei. De asemenea, s-a discutat despre modul corect de comunicare a informației prin comunicare etică și evitarea plagiatului. La final Dna Corghenci a răspuns cu multă răbdare și profesionalism la toate întrebările bibliotecarilor. Cursul care a avut loc astăzi a lăsat impresii foarte bune și încă o dată a motivat bibliotecarii spre perfecționare continuă.

Marina GANEA, specialist superior DCTST