Noutăți

Cum va fi organizat Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii la Ștefan Vodă

Astăzi, 16 august, în incinta bibliotecii publice orăşeneşti Ştefan Vodă s-au întrunit membrii comitetului organizatoric raional pentru a dezbate toate aspectele cu referire la organizarea şi desfăşurarea în teritoriu a tuturor activităţilor în cadrul ediţiei actuale, a VII-a, a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii: colaboratorii direcției cultură, tineret, sport şi turism, angajaţi ai bibliotecii gazdă, responsabili de la direcţia generală educaţie, Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă, lucrători de la căminul cultural Ştefan Vodă.

În baza regulamentului, Festivalul nominalizat îşi propune ca menire primordială să ofere o valoare adăugată şi dimensiune nouă tuturor acţiunilor de promovare a cărţii şi lecturii, cu implicarea nemijlocită a tuturor factorilor de decizie, organelor administrative locale, bibliotecarilor, scriitorilor, amplificarea eforturilor partenerilor din domeniu, etc.

După multe discuţii, propuneri concrete de participare, lansare de idei inedite, membrii comitetului organizatoric și-au asumat răspunderea de intermediere a întâlnirii cu scriitorul Ion Anton, unul din protagoniştii Campaniei Naţionale „Să citim împreună”, autorul romanului „Alina”.

Au fost repartizate responsabilităţile, schiţate momentele de reper pentru implicare interactivă a tuturor celor cointeresaţi.

S-a stabilit, că la data de 30 august, în faţa casei de cultură să se desfășoare o suită de activităţi cu participarea scriitorului nominalizat, dar şi a colegelor de la Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă” din or. Chişinău.

În cadrul Programului republican „BiblioMobilizarea Pro Lectura” sunt invitaţi copiii cu părinţii şi bunicii, toţi cititorii activi, pentru că vor avea parte de jocuri distractive, prezentări de cărţi noi pentru copii, etc., organizate de bibliotecari cu experienţă lângă Bibliobus-ul Bibliotecii Naţionale pentru copii „Ion Creangă”.

Zinaida PÎNZARI, specialist DGE