Noutăți

Cum sunt îngrijite persoanele vârstnice la domiciliu

Volumul serviciilor sociale prestate de către Direcția generală asistența socială și protecția familiei este mare și variat, obiectivele trasate transpun în viață peste 200 de angajați. Deja al treilea an la rând dările de seamă se fac pe fiecare serviciu în parte, iar apoi pe direcție. Practica această deja a demonstrat eficiența și utilitatea, deoarece specificul este diferit, la fel ca și problemele puse în discuție.  Astfel, la 29 ianuarie curent, despre activitatea în anul 2019 a raportat dna Ludmila Donea, șefa Serviciului „Îngrijire socială la domiciliu”.

De menționat că serviciu este cel mai „vechi”, deoarece a fost primul din cele implementate. Scopul serviciului este de a presta calitativ servicii de îngrijire socială la domiciliu pentru a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor, întru prevenirea instituționalizării prin menținerea persoanelor în mediul familial și comunitar, încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viață independent, pe cât este posibil, în familie și comunitate.

La deservire socială la domiciliu sunt 380 beneficiari din care 55 cu dizabilitate și 365 – în lista de așteptare. 44 lucrători sociali acordă bătrânilor singuratici următoarele servicii: suport moral, procurarea produselor alimentare şi industriale, achitarea serviciilor comunale, acordarea ajutorului la procurarea şi transportarea cărbunelui şi lemnelor de foc la domiciliu, adresarea către lucrătorii medicali în scopul acordării ajutorului medical şi altor servicii, îngrijirea locuinței şi gospodăriei, ajutor pentru realizarea igienei personale, organizarea procesului de adaptare a locuinței la nevoile persoanei dependente, antrenarea în activități sociale, culturale. Mai mult, persoanelor îngrijite la domiciliu au fost acordate diverse ajutoare materiale, alimentare, distribuite prânzurile calde, inclusiv deservirea cu transport în cazuri de deplasare în instituții medicale. Lucrătorii sociali primesc pentru beneficiari ce le se cuvine de la dare în arendă a cotelor. Monitorizând activitatea lucrătorilor sociali, șefa serviciului a constatat că majoritatea lucrătorilor sociali își îndeplinesc obligațiunile de serviciu, chiar și mai mult. Însă sunt și rezerve în ceea ce ține de asigurarea igienei personale a beneficiarilor, păstrarea curățeniei în locuința bătrânilor.

Dna Aurica Cebotari, șefa DGASPF, apreciind pozitiv munca depusă de lucrătorii sociali, le-a chemat să fie mai atenți față de beneficiari, să nu scape din vedere consătenii care, aflându-se într-o situație dificilă de viață, nu se adresează după ajutor din diferite motive. Ca exemplu, dna Cebotari a vorbit despre un caz din s. Ștefănești unde un locuitor cu vârsta înaintată până acum nu are acte de identitate și nu beneficiază de ajutoare din partea statului, trăind în condiții insuportabile, greu de imaginat. Cum a fost posibil așa ceva? De ce n-au fost luate măsuri de rigoare până acum? Dna Cebotari a vorbit despre necesitatea conlucrării cu administrația publică locală, cu toate confesiunile religioase din localitate în vederea ajutorării oamenilor nevoiași. Este necesar de a lua legătura cu copiii care au lăsat părinții fără grijă pentru a îi responsabiliza prin diferite metode.

Dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului pe domeniul social, prezent la ședință, a accentuat faptul că lucrătorii sociali îndeplinesc un volum mare de lucru foarte important pentru oamenii vârstnici care au rămas singuri în fața bătrâneții deseori nemiloase. Identificarea consătenilor care au nevoie stringentă de ajutor este una din multiplele sarcini ale lucrătorilor sociali. Prin eforturi comune se va găsi o soluție potrivită pentru a scoate omul din situația dificilă, a subliniat vicepreședintele raionului. Este necesar de acoperit cu servicii sociale toate persoanele indiferent de statutul lor, însă în afara serviciului rămân persoanele care nu se încadrează în prevederile Regulamentului de funcționare. Una din soluții este prestarea serviciilor de îngrijire contraplată. Trăim o realitate tristă când unii copii au uitat cu desăvârșire despre datoria sa față de părinți. Însă sunt și copii care aflându-se departe de casă doresc ca părinții lor să aibă o bătrânețe decentă și sunt gata să achite costul serviciilor sociale. Există posibilitatea de a organiza acest serviciu la nivel de raion, costurile fiind cu mult mai accesibile și calitatea serviciilor mai sigură, decât a plăti o persoană fizică care cere nu puțini bani și nu este controlată de nimeni, a punctat dl Baligari.

Având responsabilități și griji multe, dar și o inimă mare, majoritatea lucrătorilor sociali au devenit pentru bătrânii deserviți cele mai aproape și așteptate ființe. Sănătate și răbdare tuturor!

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”