Noutăți

Cum ONG-urile pot beneficia de 2% din impozitul pe venit a persoanelor fizice și juridice

 

ONG-urile pot beneficia de 2 % din impozitul pe venit al persoanelor fizice și juridice. Acest drept îl au asociațiile obștești, fundațiile și cultele religioase care desfășoară acțiuni în beneficiul publicului (ateliere de creație, cantine sociale, școală duminicală etc), și nu pentru membrii organizației sau a bisericii. În perioada 5-29 decembrie 2016, organizațiile non-guvernamentale și cultele religioase, care vor să beneficieze de desemnări procentuale, trebuie să depună cerere de înregistrare în lista beneficiarilor Legii 2% la Ministerul Justiției de la Chișinău.

ONG-urile pot beneficia de acest mecanism dacă:

  • Activează de cel puțin un an,
  • Nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele anterioare ;
  • Desfășoară activități sociale, morale, culturale sau de caritate, însă toate îndreptate spre folosul societății.

ONG-urile trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere că nu au susținut și, pe perioada valorificării surselor obținute în urma desemnării procentuale, nu vor susține activitatea unui partid politic, a unei organizații social-politice sau a unui candidat la alegerile prezidențiale și locale.

Așa numita „Legea 2%” a fost adoptată de Parlament cu întârziere, motiv pentru care perioada de înregistrare în lista beneficiarilor se face în luna decembrie 2016. Pe viitor, organizațiile vor depune solicitările în perioada 1–30 septembrie a fiecărui an, iar organizațiile deja incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale vor fi transferate automat, în cazul în care nu a fost solicitată excluderea, printr-o cerere scrisă.