Noutăți

Cum evoluează reparația liceului „Ștefan Vodă”

La 18 iulie curent, a avut loc ședința grupului cu privire la mersul lucrărilor de reparație capitală a IP LT „Ștefan Vodă” în cadrul Proiectului „Reforma învățământului în Republica Moldova”. De menționat, că ședințele grupului au loc în ziua de joi a fiecărei săptămâni deoarece fără un control strict din partea FISM, primăriei urbei, Consiliului raional, direcției generale educație, conducerii liceului există un risc major ca ÎM SRL „Eurocity Construct”, executorul lucrărilor, nu va îndeplini obligațiunile contractuale în termenii stabiliți. Astfel, 20 august este data-limită pentru finalizarea tuturor lucrărilor de reparație în blocurile A,B și C pentru a nu pune în pericol desfășurarea procesului educativ-instructiv a celor 360 de elevi care își fac studiile în liceul „Ștefan Vodă”.

Tradițional, ședința începe cu raportul dlui Lipcean, conducătorul ÎM SRL „Eurocity Construct”, care informează grupul de lucru despre volumul de lucru realizat, conform graficului stabilit, pe parcursul săptămânii precedente. Deși situația să schimbă spre mai bine, însă, după cum au avut să menționeze membrii grupului, niciodată n-au fost executate la o 100 de procente toate lucrările planificate din diferite motive subiective (lipsa materialelor, echipamentului necesar, lucrătorilor calificați etc.) ce țin de managementul vicios al șantierului. Astfel, de data aceasta problema principală în reținerea lucrărilor a fost lipsa scândurii pentru finalizarea pardoselilor în blocul A.

Fiecare membru a grupului (dnii Gherman Vasile, Pavlicenco Alexandru, vicepreședinții raionului; Barcari Anton, responsabil tehnic, Niculiță Sergiu, șef adjunct FISM, Magnet Vasile, consultant tehnic FISM, Mînzat Radu, inginer FISM; Anghel Gheorghe, primar de Ștefan Vodă, Luchianov Dumitru, arhitectul primăriei Ștefan Vodă, dle Cornițel Elena, directorul IPLT „Ștefan Vodă”, Burduja Raisa, șef DGE) și-au expus părerea despre starea lucrurilor pe șantier, punând accentul pe neajunsurile și lacunele în efectuarea lucrărilor de reparație.

Spre exemplu, dl Niculiță a menționat că FISM pune accentul pe cantitatea lucrărilor și asigurarea durabilității, dar unele lucrări nu sunt efectuate calitativ, pentru ce întreprinderea trebuie să fie sancționată dur.

Dl Barcari a punctat că pe șantier numărul specialiștilor calificați nu satisface necesitățile, de aceea calitatea lucrărilor lasă mult de dorit. Dumnealui nu semnează niciun document până când nu sunt înlăturate toate neconformitățile depistate.

Dl Magnet a remarcat că se observă lipsa activității dirigintelui de șantier. Gradul de organizare pe șantier este nesatisfăcător.

Dl Gherman, la fel ca și dl Anghel au menționat că sunt zile când lucrările să desfășoară la nivel înalt, însă tempoul nu să menține din lipsa materialelor sau din cauza altor motive organizatorice. Cerințele față de antreprenor sunt dure, altfel nu este posibil, deoarece a rămas puțin timp, iar după grafic lucrările rămân mult în urmă. Există șansa ca întreprinderea să-și onoreze obligațiunile, pentru ce trebuie de depus eforturi susținute.

La finele ședinței a fost întocmit procesul verbal unde au fost stipulate toate lucrările care urmează să fie efectuate pe parcursul săptămânii (18.07.2019 -25.07.2019).

Cu eforturi comune, timp și nervi pierduți (dl Gherman care zilnic monitorizează situația la șantier, a menționat că participă la a opta ședință a grupului), multă insistență și control permanent sarcina de a repara spațiile necesare pentru procesul de instruire și educație a elevilor până la începutul noului an școlar va fi realizată, deoarece sunt și progrese, s-a schimbat atitudinea executorului cointeresat în finalizarea acestui proiect.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”