Noutăți

Cum a fost anul 2015 pentru spitalul raional

Recent a avut loc ședința colectivului medical al spitalului raional unde conducerea instituției a făcut totalurile activității în anul 2015. La această întrunire importantă au fost prezenți dl Nicolae Molozea, președintele raionului, vicepreședinții dl Vasile Gherman, dl Alexandru Pavlicenco, dl Anatol Luchian, reprezentantul CNAM. Un raport amplu cu analiza detaliată și profundă a tuturor domeniilor de activitate a prezentat directorul ISMP „Spitalul raional Ștefan Vodă” dl Vasile Plămădeală, fiind completat de coraportori – dl Mihail Malachi, vicedirector medical, și dna Parascovia Boian, șefa secției consultative. Pentru a aduce mai multă transparență și totodată claritate în tot ce ține de realizări și rezerve, probleme existente toți indicatorii de activitate au fost prezentate în comparație cu anul 2014.

Scopul principal al instituției este fortificarea sănătății populaţiei raionului prin organizarea si dezvoltarea asistenţei medicale, bazate pe tehnologii medicale de performanţă şi prestarea serviciilor medicale cost-eficiente şi calitative, a specificat din start dl Plămădeală. Cea mai mare realizare a anului 2015 a fost reparația acoperișului a blocului cu cinci etaje, schimbarea sistemelor de aprovizionare cu apă, căldură, electricitate, canalizare, darea în exploatare după reparația capitală a etajelor patru și cinci unde au fost create cele mai favorabile condiții pentru activitate, inclusiv condiții hoteliere pentru pacienți. Funcționează noul aparat roentgen, în condiții noi activează secția de donare a sângelui, a fost aprobat de ADR Sud proiectul elaborat de echipa spitalului ce ține de eficientizarea energetică a blocului cu două etaje unde sunt amplasate secția consultativă, maternitatea și laboratorul clinic. S-au procurat cinci calculatoare performante pentru crearea rețelei informaționale unice etc.

Astfel, se muncește de zi cu zi pentru a îmbunătăți baza materială, a dota instituția cu echipament performant, a aproviziona bolnavii cu medicamente necesare, însă cu 52 de procente din numărul necesar de medici nu este ușor să faci față tuturor cerințelor, să prestezi servicii medicale calitative, a subliniat dl Plămădeală. Plus la aceasta, în spital activează mulți pensionari și medicii vârsta cărora este aproape de pragul pensionării. Este depășit sistemul de salarizare care nu permite să fie apreciată la justa valoare munca fiecărui angajat în parte. Atitudinea personalului medical față de obligațiunile de serviciu este diferită – lucrul acesta l-au simțit pe propria piele bolnavii care s-au tratat în spitalul raional, problema este cunoscută și de conducerea raionului. Dacă pentru sănătatea unora din medici foștii pacienți se roagă la Cel de Sus, atunci pentru alții nu pot găsi cuvinte bune. Este dur, dar real… Încă o dovadă elocventă – la finele anului trecut spitalul a fost supus acreditării. Rezultatul – acreditarea condiționată. Unele motive sunt obiective, însă iresponsabilitatea a unor angajați a provocat consecințe negative pentru întregul colectivul.

Dl Nicolae Molozea în luarea sa de cuvânt a vorbit despre importanța prestării serviciilor medicale spitalicești populației raionului, a mulțumit conducerii spitalului și membrilor colectivului care dau dovadă de profesionalism, responsabilitate și depun suflet în ceea ce fac pentru pacienți. În calitate de fondator, Consiliul raional anual alocă surse financiare spitalului raional. În pofida situației financiare precare (raionul n-a primit în 2015 din bugetul de stat 14 milioane), Consiliul raional va contribui financiar, în măsura posibilităților, și în continuare pentru atingerea scopului principal – fortificarea sănătății populației prin acordarea serviciilor medicale calitative și crearea condițiilor prielnice pentru pacienți și personalul medical.

Vicepreședintele raionului dl Vasile Gherman a apreciat pozitiv faptul că raportorii au vorbit despre cea mai slabă verigă – conlucrarea spitalului raional cu medicina primară, asistența medicală de urgență și administrația publică locală. Deși în aceste relații mai există discordanță, să depun eforturi pentru a acționa de comun acord întru binele locuitorilor raionului. Pentru a înlătura neajunsurile depistate pe comisia de acreditare sunt necesare următoarele lucruri: o organizare bună, planificare și control riguros din partea conducerii spitalului, spirit de echipă, responsabilitate din partea fiecărui membru a colectivului.

Dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, medic după specialitate, a mulțumit colegilor de la spitalul raional pentru că au rezistat în cele mai grele vremuri, rămânând fideli profesiei nobile, și le-a dorit succese în activitatea lor deloc ușoară.

Realizarea sarcinilor majore planificate pentru anul 2016, cum ar fi continuarea reparației capitale a blocului cu cinci etaje, eficientizarea energetică a blocului cu două nivele, aprovizionarea spitalului cu oxigen etc., este imposibilă fără investiții impunătoare. Astfel, atragerea investițiilor, identificarea sponsorilor, străini și autohtoni, este în capul listei. Dar cine bate la multe uși, cine caută soluții cu insistență – reușește…


DSC00349DSC00345