Noutăți

Cultura – parte inseparabilă a vieții

(Dare de seamă a DCTST)

De Ziua Națională a Culturii, consemnată anual în țara noastră la 15 ianuarie, la școala de arte „M. Bieșu” a avut loc întrunirea lucrătorilor din sfera culturii a raionului Ștefan Vodă.  În această zi, s-a desfășurat, conform graficului stabilit,  ședința de dare de seamă a direcției cultură, tineret, sport și turism cu privire la activitatea culturală pe parcursul anului precedent.

Valentina Uța, șefa DCTST, a prezentat un raport amplu, o analiză profundă a activității caselor de cultură și căminelor culturale, școlilor de arte, bibliotecilor, meșterilor populari etc. (Raportul integral va fi publicat în rubrica „Transparența decizională” – „Rapoarte”.) Deși anul 2020 a fost unul anevoios, cu multe restricții legate de pandemia cu virusul „COVID-19”, majoritatea activităților desfășurându-se online sau în stradă, totuși au fost înregistrate succese atât la nivel raional, cât și la cel republican. Învingătorilor concursurilor au fost decernate diplome și cadouri de preț din partea DCTST și Consiliului raional.

Despre faptul cum au răspuns provocărilor dure ale anului 2020, cu ce probleme s-au confruntat, ce soluții au găsit pentru a depăși dificultățile, au vorbit  specialiștii direcției completând raportul prezentat.

Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului, a mulțumit tuturor lucrătorilor din domeniul culturii care au depus eforturi pentru a promova cultura, oamenii talentați, a păstra tradițiile și obiceiurile naționale, au putut să se acomodeze cu succes cu noile modalități de activitate culturală.

Cu anul 2021 sunt legate multe speranțe și planuri care pot fi realizate doar prin unirea eforturilor și conlucrare rodnică a lucrătorilor din domeniul culturii. Consiliul raional totdeauna a susținut și va susține în continuare, moral și financiar, cultura care este parte inseparabilă a vieții și a spiritualității neamului nostru.